Unicef kräver bättre skydd för asylsökande barn

2:24 min

Asylsökande barn kan ha svårare än svenska barn att få hjälp från socialtjänsten om de till exempel utsätts för misshandel eller familjen inte fungerar. Det varnar FN:s barnfond Unicef för i en rapport.

Anledningen är att vården upphör om barnen utvisas och det påverkar arbetet, säger socialsekreteraren Annie Forsgren i Sigtuna kommun.

– Det är en extrem extra stress. Det är jättejobbigt på många sätt.

Det som gör att asylsökande barn som får vård från socialtjänsten kan utvisas är att utlänningslagen har företräde framför de lagar som är skäl till att barn omhändertas. Det kan till exempel innebära - som tidigare uppmärksammats i Sveriges Radio - att två barn utvisas tillsammans med den pappa som de var omhändertagna ifrån på grund av misshandel. Och det här sätter socialsekreterarna i en svår situation, säger Unicefs barnrättsjurist Christina Heilborn.

– Det blir ett dilemma för socialsekreterarna eftersom de å ena sidan avgör vad som är barnets bästa och kommer fram till en lämplig insats, men å andra sidan vet de att risken att barnet kommer bli utvisad tillsammans med föräldrarna är överhängande

Rapporten från Unicef har tittat på hur många fall som finns där asylsökande barn får vård från socialtjänsterna i Stockholms och Skånes län. Och utifrån det har man sedan uppskattat att det i Sverige totalt rör sig om 190 asylsökande barn som varje år omhändertas av sociala myndigheter.

Dessutom har fem socialsekreterare djupintervjuas och förutom det upplevda dilemmat, menar de att det saknas riktlinjer och rutiner kring hur fall där barnen riskerar att utvisas, och långsiktiga insatser därför inte är möjliga, ska hanteras.

På Unicef anser man att Sverige bryter mot FN:s barnkonvention när det är möjligt att utvisa barn samtidigt som de omhändertagits för vård av sociala myndigheter, och nu vill Unicefs jurist Christina Heilborn se en lagändring.

– Lagen måste ändras så att LVU (Lagen om vård av unga) går före utlänningslagen och det inte är möjligt att utvisa barn som är omhändertagna för samhällsvård.

Varför ska Sverige betala vård för personer som inte har asylskäl?

– Det som gäller både enligt svensk lag och barnkonventionen är att barnens bästa ska styra och att alla barn, även asylsökande, har samma rättigheter, säger Christina Heilborn.

Jonas Partheen
jonas.partheen@sverigesradio.se