Unicef: Stärk asylsökande barns rättigheter

2:04 min

FN:s barnfond Unicef efterlyser en lagskärpning för att stärka asylsökande barns rättigheter.

Det handlar om att barn som har omhändertagits av sociala myndigheter inte ska behöva utvisas tillsammans med föräldrarna, om familjen inte får uppehållstillstånd i Sverige.

Nu svarar migrationsminister Tobias Billström på kritiken.

Han menar att det redan nu finns utrymme för att ge barn tillfälligt upphållstillstånd.

– Det finns i utlänningslagen möjlighet att ge ett tillfälligt uppehållstillstånd om det finns ett vårdbehov enligt lagen av vård av unga, säger Tobias Billström.

FN:s barnfond Unicef som har granskat Sveriges asylhantering av barn och kommit fram till att omkring 30 barn om året som får stöd av socialtjänsten för att deras förälder exempelvis misshandlat utvisas med samma föräldrar.

Därför efterlyser UNICEFs barnrättsjurist Christina Heilborn att lagstiftningen stärks för att värna om barnens säkerhet.

– Lagen måste ändras så att LVU går före utlänningslagen och det inte är möjligt att utvisa barn som är omhändertagna för samhällsvård. Det är barnets bästa som ska styra och att barn har samma rättigheter, även asylsökande barn, säger hon.

Men Migrationsminister Tobias Billström pekar på att barn snarare kan råka illa ut – om och när olika myndigheters sammarbete brister.

– Det är migrationsverket, det är socialtjänsten och det är i vissa fall också polismyndigheten. Och det är viktigt att det sker en samverkan mellan de här inblandade myndigheterna i alla delar av processen, säger han.

– Socialstyrelsen publicerade nu i mars en informationsskrift som beskriver de här olika ansvarsområdena och betonad vikten av samverkan. Och då måste man naturligtvis ha en diskussion mellan de myndigheterna som är ansvariga för detta. Det är viktigt att det är så, fortsätter Tobias Billström.

Solveig Zander, centerpartistisk riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet, har skrivit fler motioner om att asylsökande barn riskerar att hamna i kläm mellan dom olika lagarna. Hon efterlyser i likhet med Unicef tydligare regler.

– Det ska inte finnas otydligheter när det gäller barns skydd och behov. Och då måste vi se till att rätta till det så att det blir tydligt. Genom att LVU ska gå före utlänningslagen. Då blir det inga otydligheter. Det måste till en lagändring, säger Solveig Zander.

Maria Repitsch

maria.repitsch@sverigesradio.se