Hjälparbetare kräver mer hjälp till Syriens civila

1:47 min

Flera hjälporganisationer i Syrien kräver att omvärlden engagerar sig lika mycket i att hjälpa civila som att hantera landets kemiska vapen. Med ett omfattande lidande bland civila och svårt att nå fram med hjälp menar bland annat Läkare utan gränser att det går att göra mer om bara viljan finns.

– Om omvärlden verkligen vill så kan man skapa tillträde till områden som tidigare varit avskilda från omvärlden och nu har kemvapeninspektörerna fått tillträde till vissa områden i Damaskus dit vi inte kan nå. Kan vi nå dit med kemvapeninspektörer så kan vi också nå dit med hjälparbetare, säger Johan Mast, generalsekreterare i svenska Läkare utan gränser.

En rad hjälporganisationer försöker nå fram med hjälp till behövande runt om i Syrien, men det är svårt. Regimen har varit restriktiv med att släppa in hjälparbetare och i rebellkontrollerade områden har hjälptransporter kapats. Hjälparbetare har också kidnappats.

Ett exempel på nöden är det kemvapenutsatta Ghoutaområdet i Damaskus, ett område som belägrats av regimstyrkor. Det finns inte längre mat och mediciner där och de senaste veckorna har barn dött av undernäring.

Läkare utan gränser menar att omvärlden har visat sina muskler när det gäller att avväpna Syrien från kemiska vapen, samma muskler borde kunna användas för att hjälpa de mest utsatta.

– Att demontera kemvapen är viktigt, likaså tycker vi att det är minst lika viktigt att nå fram med livräddande humanitär hjälp och kräver en minst lika stor samling bakom, säger Johan Mast.

Totalt behöver 7 miljoner syrier nödhjälp, hälften av dem är barn.

Rima Kamal, på Röda Korset i Damaskus menar att omvärldens hantering av kemvapen fått nästan all uppmärksamhet medan folks lidande som både fortsätter och förvärras, kommer i skymundan.

– Det har tyvärr kommit i skymundan av den kemiska inspektionen. Folk reagerar inte lika mycket på att strider pågår och folk fortsätter att lida varje dag och det tycker jag är viktigt att uppmärksamma. Det finns samhällen där de militära operationerna pågår och där folk inte har tillgång till varken mat eller mediciner och det är viktigt att försöka få fram hjälp till de drabbade.

Johan-Mathias Sommarström
johan-mathias.sommarstrom@sverigesradio.se