Felaktig bild av våldet i Sverige

Bilden av att våldsbrottsligheten ökar i Sverige stämmer inte.

Enligt en genomgång som Dagens Nyheter har gjort, har istället till exempel antalet mord halverats sedan 1990-talet.

Den bild som förmedlas om ökat våld och otryggare gator bygger i regel på att anmälningarna om mord och misshandel ökar, enligt DN.

En typ av våldsbrottslighet som trots allt ökar i Sverige är uppgörelser mellan organiserade gäng, enligt DN:s genomgång.

Också Frankrike, Tyskland och Italien har i förhållande till folkmängden hälften så hög andel dödligt våld nu jämfört med 90-talet.

Och i New York i USA är det dödliga våldet på väg mot en nivå som inte setts sedan 1950-talet.

Bilden av att våldsbrottsligheten ökar både i Sverige och andra västländer stämmer inte.

Ekot

Vad tror du att den nya statistiken beror på? Kommentera!

Kommenteringsfunktionen är avstängd. Debatten höll sig inte till ämnet.