Bildt om biståndskritiken: ”Svårt att hänga med”

1:12 min

Ansvarigt statsråd, utrikesminister Carl Bildt, kommenterar nu kritiken mot UD:s hantering av biståndet.

Sex stora frivilligorganisationer kräver i dag att UD ska fråntas hanteringen av de 12 biståndsmiljarderna som i dag går via departementet.

– Det problem vi har, eller utmaning, är att vi har ett mycket stort biståndsanslag, som ökat mycket kraftigt, och att administrera detta på rätt sätt, säger Carl Bildt.

– Gunilla Carlsson har jobbat mycket med detta; att få ordning på enskilda organisationers hantering, att få ordning på Sidas hantering, och för all del också på UD:s. Hur man än vrider sig så har man i allmänhet ändan bak.

Kritiken och felhanteringen i hanteringen, hur ska ni komma till rätta med dem?

– När man har så pass starka ökningar – miljarder som ökar varje år – så har det administrativa systemet ibland svårigheter att hänga med.

Borde UD förbättra kompetensen bland de som hanterar detta?

– Det är möjligt, jag har inte läst den här rapporten. Men det är något vi försöker löpande, självfallet. Grundproblemet, eller utmaningen, är att vi har en mycket stark ökning av biståndsanslagen, och måste bygga ut administrativa resurser snabbt för att klara detta – det är inte alltid lätt, säger Carl Bildt.

Erik Ridderstolpe, Ekot
erik.ridderstolpe@sverigesradio.se