Moderatstämman: Tiggeri kan bli brottsligt

1:47 min

Moderatstämman i Norrköping debatterade i dag bekämpning av brottsligheten i Sverige. Stämman beslutade bland annat att undersöka om det går att kriminalisera organiserat tiggeri.

Moderatstämman i Norrköping röstade för att partiet ska se om det går att kriminalisera organiserat tiggeri. Flera andra beslut diskuterades också men fick till slut stämmans stöd.

Moderaterna ska bland annat undersöka om det går att införa så kallade kronvittnen. Det vill säga gärningsmän som under vissa förhållanden bidrar till att lösa brott de själva är inblandade i ska kunna få straffrabatt.

Problemet med att många misstänkta för brott inte erkänner i dag kan eventuellt lösas med en straffrabatt. Partiet ska undersöka om det är genomförbart.

Moderatstämman beslutade också att verka för att polisen ska införa IT-brottscentraler för att bättre kunna lösa IT-brott.

Polisen ska också bli mer effektiv än i dag. Trots att moderaterna varit med om att se till att det är fler poliser än någonsin tidigare, 20 000 stycken, så beslutade kongressen att svensk polis tydligare än i dag ska fokusera på sina tre kärnuppgifter: förebygga, rycka ut och utreda brott.

Erik Ridderstolpe, Ekot
erik.ridderstolpe@sverigesradio.se