Hjälp till flyktingar i Syrien och Sverige

Den humanitära situationen i Syrien är katastrofal, och många hjälporganisationer har riktade insamlingar till Syrien. Nedan listas organisationer som verkar i flyktingläger. Frivilligarbete pågår också i Sverige.

Röda korset har 3000 hjälparbetare på plats inne i Syrien som är engagerade i bland annat sjukvård, ambulansverksamhet och utdelning av hjälpsändningar. Organisationens akutinsamling går till medicin, mat och sjukvård.

Svenska Kyrkan samlar in pengar till Syriens flyktingar via gåvor, sms och kollekt, och bedriver hjälparbete i ett flyktingläger i Jordanien. Arbetet fokuserar på skydd, mat och kläder, och på att bygga en fritidsgård.

Rädda Barnen finns på plats i Syrien och grannländerna Irak och Jordanien för att hjälpa flyktingfamiljerna, och har en katastroffond för bidrag.

Läkare utan gränser har en akutfond för Syrien. Organisationen driver sedan 2012 sex fältsjukhus i områden i norra Syrien, och finns även i norra Irak.

Unicef finns på plats inne i Syrien, och i flyktingläger i grannländerna. Hjälpen inriktas på att ge barn hälsovård, rent vatten, vaccinationer och skydd.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, ansvarar för att skydda flyktingar från Syrien. De tar emot vid gränserna, och ser bland annat till att det finns grundläggande förnödenheter i flyktinglägren.

Hjälp i Sverige:

Migrationsverket bygger just nu ut organisationen med tillfälliga boenden för att kunna möta tillströmningen av syriska flyktingar till Sverige. Myndigheten välkomnar egna initiativ, men vill att personer som vill hjälpa till med kläder, leksaker eller annat först tar en kontakt.

Röda Korset organiserar frivilligarbete i det lokala flyktingmottagandet i Sverige. Inriktningen är medmänskligt stöd genom språk-kaféer, frilufts- och andra aktiviteter, liksom insamlingar av leksaker.

Svenska Kyrkan har lokalt hjälparbete, ofta tillsammans med Röda Korset, som inriktar sig på socialt stöd till flyktingar i Sverige.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar drivs av flera kyrkor och hjälporganisationer tillsammans och erbjuder gratis juridisk hjälp.

Flyktingguider finns i många kommuner. Genom guidning kan privatpersoner hjälpa flyktingar att snabbare lära sig språket och komma in i samhället.

Anna Gustafsson
anna.gustafsson_lindfelt@sverigesradio.se