Arbetslösa går allt längre utan jobb

2:47 min

Arbetslösa går allt längre tider utan jobb. Och det beskrivs som en av de stora utmaningarna för arbetsmarknaden av Konjunkturinstitutet, KI. Samtidigt blir det allt svårare för företag att rekrytera rätt arbetskraft, så kallad matchning.

Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén konstaterar att arbetslöshetstiderna närmar sig 90-talskrisens nivåer.

– Det är en av indikatorerna som ser mest oroande ut av dem vi tittar på, säger Mats Dillén.

35 veckor eller närmare nio månader är nu den genomsnittliga tiden arbetslösa går utan att få ett jobb. Det är inte så långt från nivåerna i samband med krisen på 1990-talet som toppade på 40 veckor.

Trots att arbetslösheten är hög tar det lång tid för företag att rekrytera, det brukar heta matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. IT-branschen hör till dem som har svårt att hitta kompetent personal bland arbetslösa.

– Den gruppen har inte den kompetens som krävs helt enkelt. Vi har gått utomlands mycket och letat folk. Vi haft flera projekt där har tagit hit dem och lärt dem svenska, säger Carl-Johan Hamilton, som driver ett IT-företag i Stockholm.

Konjunkturinstitutet skriver i sin lönebildningsrapport i dag att matchningsproblemen riskerar att hindra en varaktig nedgång i arbetslösheten som nu ligger på 7,5 procent.

– I värsta fall kommer arbetslösheten inte falla tillbaka så mycket som man skulle vilja att den gör, säger Mats Dillén.

Årets stora avtalsrörelse som omfattat cirka 2,6 miljoner löntagare kommer att ge normala löneökningar, enligt Konjunkturinstitutet. Genomsnittet spås landa på 2,8 procent per år under åren 2013 till 2015. Det tillsammans med bättre fart i konjunkturen borde bidra till bättre vinster i företagen, enligt KI.

Marie Modén är arbetsförmedlare i Hofors i Gävleborgs län, där arbetslösheten är högst i landet. Hon märker tydligt att de arbetslösa går längre tider utan jobb.

– Ja, i vårt geografiska områden har vi många tyngre industrier. Och industrierna har ju haft det tuffare. De har varslat personal och individerna har svårt att komma tillbaks. Det betyder att de måste vidareutbilda sig och skola om sig, säger Marie Modén.

De strukturella problemen på arbetsmarknaden målas ut som ett hot, till exempel att de utsatta grupperna ökar bland de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det gäller personer utan gymnasieutbildning, äldre mellan 55 och 64 år, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning.

KI:s generaldirektör Mats Dillén ger några alternativ för att få ned långtidsarbetslösheten.

– Att öka lönespridningen som gör att lönerna blir lägre för de utsatta grupperna. En annan väg att gå är att kompetensutveckla de här individerna så att de blir mer produktiva och mer attraktiva att anställa. Och en tredje väg är att gå in med subventioner sominnebär att det blir billigare att anställa dem, säger han.

Anders Jelmin
anders.jelmin@sverigesradio.se