Brittisk utfrågning om massövervakning

Klockan 15 svensk tid anordnades en historisk utfrågning i det brittiska parlamentet.

De högsta cheferna för landets tre underrättelsetjänster frågades ut om bland annat den massövervakning som debatterats kraftigt de senaste månaderna, till följd av dokumenten från den avhoppade säkerhetsagenten Edward Snowden.

Ekot direktrapporterade med Staffan Sonning, ekonomikorrespondent på plats i London, samt Helena Jönsson, webbreporter på Ekot, Stockholm.

Helena Jönsson: Hej och välkommen till Ekots direktrapportering från Stockholm. Klockan 15 svensk tid startar utfrågningen.

14:20, 7 November 2013

SonningStaffan: Snart börjar vår direktrapportering från parlamentets utfrågning av brittiska spionchefer.

14:55, 7 November 2013

Helena Jönsson: NU är vi igång. Utfrågningen startade kl 15.02. Vi hoppar in mitt i

15:16, 7 November 2013

Helena Jönsson: Med det internationella hot som finns är det naturligt att samarbeta med andra länder. varför arbetar vi inte mer med liknande länder som UK?

15:18, 7 November 2013

Helena Jönsson: MI5 chefen: De länder vi måste ha koll på är det stater som är hemlighetsfulla. Vi måste arbeta med lokala säkerhetsstyrkor där.

15:18, 7 November 2013

Helena Jönsson: MI5: Viktigt att farliga personer i ett annat land som kan hota oss, då måste vi arbeta med säkerhetsstyrkor i det landet.

15:19, 7 November 2013

Helena Jönsson: MI5: Det är viktigt för oss att arbeta med länder som följer lagen. SOm syrien. det går inte efter som de inte följer "rule of law".

15:19, 7 November 2013

Helena Jönsson: Förlåt, Mi5 ska vara Mi6. /helena

15:20, 7 November 2013

Helena Jönsson: Om ni har nära relationer så kan ni ju vara delaktiga i hemska händelser som sker i utlandet?

15:20, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi6: Vi visste inte om saker inför 11 september som vi vet nu.

15:21, 7 November 2013

Helena Jönsson: Ny utfrågare: Om säkerhetsagenter - vilken sorts utfrågning och kontroll gör ni?

15:22, 7 November 2013

Helena Jönsson: MI6: Det är inte som med James Bond att man blir iväg skickad och se kommer hem. Vi har konstant kontakt med våra agenter och huvudkontoret och om det finns risker så ber vi utrikesministret om hjälp.

15:23, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi6: Det finns en stark etisk approach hos oss och utifrån det rekryterar vi.

15:24, 7 November 2013

Helena Jönsson: Utfrågare: På en praktisk nivå, om du får reda på att en agent utomlands har "vital information" om en terroristattack?

15:24, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi6: Vi gör allt inom lagens gränser för att förhindra den attacken, så klart.

15:25, 7 November 2013

Helena Jönsson: Om vi har partnership med det landet så ser vi till att det sker på rätt sätt.

15:25, 7 November 2013

Helena Jönsson: Annars finns det andra sätt att lösa situationen på.

15:26, 7 November 2013

Helena Jönsson: MI5-chefen: Det finns en klar regerings-policy att vi deltar inte i tortyr eller i aktioner som kan riskera tortyr av misstänkta.

15:27, 7 November 2013

Helena Jönsson: Utfrågare: Det största fokus verkar ligga på al-qaida och deras affilierade, stämmer det?

15:28, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Al qaida låg bakom 11 september och det blev början på en ny tid av terrorism. Men i dag ser vi ingen terrorism från afghanistan, som det var då 2001. Hoten i dag är mer spridda. Det handlar inte om skiftet från en plats till en annan utan det är en spridning av ideologin av al qaida som är hotet.

15:30, 7 November 2013

Helena Jönsson: Utfrågare: Vad är er bedömning av "terrorism tourism" när vissa medborgare åker utomlands för att lära sig saker och bli inspirerade av saker och sen kommer hem för att utföra terroristattacker?

15:32, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Vissa individer blir lockade av Al qaida när de åker utomlands och de blir lockade att åka "hem" för att utföra dåd där de får mer effekt.

15:33, 7 November 2013

Helena Jönsson: Utfrågare: hur utvärderar ni hoten som kommer utifrån? SOm kommer från vissa geografiska platser?

15:33, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Vi använder oss av gemensamma arbeten tillsammans med Mi6 och nationella parter. De beslut vi fattar är baserade på hotbilden där mi5 bestämmer men där vi samarbetar nära med andra.

15:35, 7 November 2013

Helena Jönsson: Utfrågare: Är det er bedömning att hotet ökar eller minskar?

15:35, 7 November 2013

Helena Jönsson: i5: det ökar. det beror på syrien- Det beror på att folk med viss ideologi som åker dit och blir involverade i vad som sker där.

15:36, 7 November 2013

Helena Jönsson: Utfrågningen tar annan art med nytt tema: Homegrown threats.

15:36, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5 berättar om flertalet attacker som de har lyckats förhindra.

15:37, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: varje år lyckas vi stoppa attacker.- De som har skett beror på att de har misslyckats.. Det har skett trots stora interventioner- bland annat 7 juli

15:38, 7 November 2013

Helena Jönsson: Utfrågare: att skydda landet är att förhindra planerandet och att förhindra extremismer. Hur gör man det bäst?

15:39, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Vår counter terrorism fokuserar mycket på att förhindra ungdomar från att ta till sig dessa extrema idéer.

15:39, 7 November 2013

Helena Jönsson: Utfrågare: Av 34 attacker - hur många var homegrown och hur många var planerade av internationella grupper?

15:40, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: majoriteten var homegrown grupper.

15:40, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Är det folk som kommer hit till landet och sedan blir terrorister eller är det folk som är uppvuxna här?

15:40, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Det behövs utreda begreppet homegrown attacks--- men det elementet finns nästan alltid i en attack.

15:41, 7 November 2013

SonningStaffan: Hur kunde ni missa att förutse slutet på kala kriget, attackerna mot WTC i New York, den arabiska våren? Svar: "Vi har inga kristallkulor"

15:42, 7 November 2013

Helena Jönsson: Reds anm: 7/7 referar till tunnelbanebombningarna i London 2005.

15:45, 7 November 2013

Helena Jönsson: Nytt tema: Terrorism är inte bara islam utan kommer även från nordirland.

15:46, 7 November 2013

Helena Jönsson: Hur ser ni på hotet från Nordirland?
Mi5: vi tog över ansvaret för nordirland för några år sedan och vi ser nu att det finns visst hot och tecken på hemskt våld. Men det är ett litet antal folk som står för hotet och jag skulle säga att Nordirland har "moved on".

15:46, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Nordirland pratar däremot att det finns dissident repulikaner. Det finns alltså ett förnyat hot från landet.
mi5: Jag tror att hotet inte är förnyat utan det handlar om att det skulle kunna komma ett förnyat hot. Jag tror att med tid så minskar det.

15:48, 7 November 2013

Helena Jönsson: Nytt tema: Cyberhot

15:48, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Cyberhoten har vi nu lärt oss lite om. Vi har lärt oss om företagsattacker och nu attacker på privatpersoner. Hur ser ni på cyberhoten och attacker?

15:49, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: det finns en mångfald och sofistikerad grupp av kriminella. de är delvis ostatliga. De som är kopplade till stater använder cyberattacker för att ha kontroll på andra länder.
Och vissa sektorer som transportation och finans är mer hotade. Hoten sker på en industriell nivå, på vissa sätt och vi måste ta hoten på rätt sätt och vi måste samarbeta åp rätt sätt med industrin. Då kan Storbritannien bli bäst åp cyberförsvar. VI måste bygga mer cyber skills.

15:51, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: En del säger att cyberhotet står för det GCHQ arbetar med?

15:51, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Vi lyssnar inte på samtal eller läser email från den stora massan. Det är olagligt. Vi måste göra detektivarbete.

15:52, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Vi letar efter nålar i höstackar som vi har valt ut från ett stort fält av hö- Vi tittar bara på innehåll i information som möter vissa kriteria.

15:53, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Vi anställer inte folk som är intresserade av privata mejl. De som arbetar på GCHQ hade inte arbetat med oss om de blev ombedda att "snoop".

15:53, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Varför har ni inte berättat vad det är ni gör?
GCHQ: det hemliga arbete som vi utför måste vara hemligt- Det vi gör behöver vi göra för det brittiska folket.

15:55, 7 November 2013

Helena Jönsson: Folk: Har ni utrett vad som kanske kan delges offentligheten och det som ni måste hålla hemligt?

15:55, 7 November 2013

SonningStaffan: Terrorister använder nätet allt mer. Men vi har lyckats vända det emot dem, säger Lobban, chefen för avlyssningsorganisationen

15:55, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: det har vi diskuterat även innan den senaste tidens diskussioner.

15:55, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Allvarliga anklagelser har ni fått utstå och därför måste ni vara klara att ni inte utför operationer som ligger utanför våra lagar?

15:56, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Ja. det kan jag lova. Jag och mina medorganisationer.

15:56, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: De publika åsikten är att ni har rätt makt och vissa tycker att ni behöver mer makt, även om inte denna kommitte tycker, men de tycker också att ni behöver vara mer transparanta i ert arbete. Ökad dialog med medborgarna. vad säger ni om det?

15:57, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Om du är en riktig terrorist eller ett allvarligt hot mot oss så finns det en stor risk att din kommunikation är monitored. Men om du inte har med något hotfullt att göra så är du säker. Oavsett var du är född eller var du bor i dag.

15:58, 7 November 2013

SonningStaffan: Vi har stoppat 34 planerade attacker efter Londonbomberna år 2005, säger MI5:s Parker

16:00, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Anledningen till att vi är hemliga är inte för att vi är osäkra eller inte vill meddela medborgarna vad vi sysslar med- Det handlar om att våra fiender inte ska få reda på informationen.

16:00, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi6: Det enda vi vill är att landet ska vara säkert. Det är väldigt svårt jobb. Det finns stater som vill skada oss. Vi måste undersöka saker och ting och rekrytera rätt folk att utföra det arbetet.

16:02, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Jag tror att ni MI5 måste förklara mer varför det var så skadligt att den senaste tidens publiceringar av hemligt material har varit en "gåva till terrorister".

16:05, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Vi menar att det fantastiska arbete som GCHQ utför har gett oss information som har förhindrat folks död. Det har skett i år. Och den informationen är fragil. och det måste man respektera.

16:05, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Säkerheten bygger på att våra fiender vet lite eller ingenting om vår framgång. De senaste fem månadernas händelser så har vi sett våra fiender bland terrorister diskutera vårt arbete.

16:06, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Vi ser hur terrorister diskuterar hur de ska utnyttja den informationen de nu har fått.

16:07, 7 November 2013

Helena Jönsson: fråga: Är det om information som har läckt den senaste tiden?

16:07, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Ja. den globala mediabevakningen av frågan har lett till att vårt mosaik-liknande arbete har lidit skador.

16:08, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: I pressen verkar det som att folk som är ansvasriga för publiceringen inte har nämnt några namn. Stämmer det och betyder det att det inte är så farligt med publiceringen?

16:09, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi6: Den journalist som säger så har inte koll på läget. Terroristerna gnuggar sina händer.

16:10, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: VI måste säkerställa en robust säkerhet kring privatpersoner. Kan ni säkerställa den med den revolutionära utvecklingen inom teknologin?

16:12, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Det finns strikta lagar i dessa frågar. Säkerhetsbalansen är bra. Vi kan maximera säkerheten och samtidigt följa lagen.

16:12, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Lagen är fattad som "teknologi-neutral". Lagen baseras på nödvändighet. Men parlamentet kan alltid ändra lagen, det är upp till dem.

16:13, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Kan ni inte lugna offentligheten genom att explicit beskriva den makt som ni besitter?

16:13, 7 November 2013

Helena Jönsson: Svaret på frågan faller bort, tyvärr.

16:14, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi6: Vi arbetar som statliga tjänstemän där vi arbetar efter lagen. Det finns inga tvivel om det.

16:15, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Mänskliga rättigheter artikel 6 om privat integritet följs i vårt arbete, ja.

16:16, 7 November 2013

Helena Jönsson: Sista frågan: Kan ni förstå varför offentligenheten att när den sista lagen fastslogs för flera år sedan och nu har det skett så mycket teknologiska framsteg har skett - att lagen är tillräcklig för att skydda medborgarna?

16:17, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: ja, lagen är tillräcklig. vi rapporterar vidare till parlamentet om vårt arbete och viss del av vårt arbete når offentligheten och därför vet ni att vi följer lagen. Jag har ju träffat er i kommitten flera gånger, och berättat om vårt arbete. Och har gjort i flra år. Men offentligheten vet inte alltid om det.

16:18, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Regeringen har sagt att vi utvecklar oss offensivt teknologist sett. Vad kan ni säga om det?

16:19, 7 November 2013

Helena Jönsson: GCHQ: Vi välkomnar den utvecklinge så klart.

16:19, 7 November 2013

Helena Jönsson: Nu mindre än 15 min kvar. Om situationen i Syrien först.

16:20, 7 November 2013

SonningStaffan: MI5:s Parker vill inte berätta vad han menar med att kalla Guardians avslöjande om massavlyssning för "en gåva till terrorister"

16:20, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Om syrien är det ställe där jihadister flockas till nu, vad gör Storbritannien åt det?
Mi6: Vi arbetar nära på det med Mi5, med partners i den delen av världen där vi kan få information om var folk tar sig inom Syrien. Det är en farlig plats i världen just nu.

16:21, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Vi tror att det är mindre än 100 britter som är involverade i al-qaida-aktiviteter i dag. vi måste så klart ha koll på de när de kommer tillbaka.

16:22, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Tror ni att dessa personer kan komma tillbaka och påverka folk i deras communities eftersom de kommer ha högt anseende vid en återkomst?

16:23, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Ja vi måste arbeta preventivt med att folk radikaliseras. Preent-programmen arbetar med det.

16:24, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: De som åker till Syrien åker för att de vill. Andra blir rekryterade. Har ni koll på de som rekryterar?
mi5: Självklart.

16:24, 7 November 2013

Helena Jönsson: Nu: Iran och Nordkorea.

16:25, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Vad tror du om Irans vilja att diskutera deras kärnenergiprogram?
Mi6: Jag tror att våra förhandlare har gagnats vår intelligence-arbete. Jag tror att våra sanktioner har spelat roll. Och jag tror att vår expertis inom Mi6 angående Iran och Rohani som gör att vi kan förstå hur ledarna i landet tänker.

16:26, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Angående den bristande förtroendet med och från Irans sida. Hur säkra kan ni vara på att Iran verkligen är att lita på?
Mi6: IAEA lärde oss i Irak att man kan lita på andra länder. Vi kan lite på Iran om vi lär oss mer om landet. Det är svårare med hemliga säkerhetsprogram.

16:28, 7 November 2013

Helena Jönsson: Fråga: Om Nordkorea och deras kärnvapenprogram - Är det ett land ni är oroade över och som ni arbetar med andra länder kring?

16:29, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi6: Landet är ett orosmoment- Vi arbetar med Japan, USA och Kanada och andra länder i området. OCh vi kan bidra i arbetet.

16:30, 7 November 2013

Helena Jönsson: Nytt: Om spionarbetet inom landet.
fråga: Finns hotet från Ryssland kvar?

16:31, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi5: Ja. Ryssland är ett land som vi har koll på. Det finns länder som vil ha reda på saker som de inte har med att göra. Och det finns fler länder än Ryssland.

16:32, 7 November 2013

Helena Jönsson: Mi6: det har funnits ett gap mellan oss och Ryssland. Men vi måste och har börjat prata inför OS i Sotji.

16:33, 7 November 2013

Helena Jönsson: Sista frågan missas med Mi6 vil understryka att allt vårt arbete har stöd i lagen och hos de berörda ministrarna.
ordförande för kommitten tackar för utfrågningen.
mi6 vill tillägga att det arbete som utförs av folket på fältet gör det inte för höga löner eller stort anseende i offentligheten. Deras arbete är ryggraden i vårt arbete.

16:35, 7 November 2013

Helena Jönsson: Nu är utfrågningen avslutad. Ekot i Stockholm tackar för att ni följt oss.
/Helena Jönsson, webbreporter.

16:35, 7 November 2013

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".