Frankrike bromsade Iransamtalen

1:50 min

Förhandlingarna i Geneve om Irans kärnenergiprogram ledde i går kväll inte fram till någon överenskommelse. Frankrike satte stopp.

Efter tre dagar fanns det på förhandlingsbordet ett utkast till avtal mellan Iran och de fem permanenta medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd plus Tyskland.

Men Frankrike ville helt enkelt ha mer solida garantier från Iran, om att landet inte har militära avsikter med sitt kärnenergiprogram. Det finns en oro från fransk sida att bli lurad och erfarenheter från tidigt 2000-tal sägs vara dåliga.

Utrikesminister Laurent Fabius kommenterade i natt med att framsteg visserligen hade gjorts, men att flera punkter måste förtydligas innan det kan bli en överenskommelse.

Den franska delegationen vill att Iran ska förklara sina avsikter med kärnkraftverket i Arak, som byggs just nu och ska startas i sommar. Frankrike vill egentligen att det stängs redan innan det har öppnats.

Paris vill också ha klarhet i vad som ska hända med lagret av uran som redan har upparbetats till 20 procent.

För det tredje vill fransmännen ha skarpa skrivningar allmänt mot att Iran upparbetar uran.

Att Frankrike bromsade förhandlingarna ska ha väckt irritation. Tanken var att parterna skulle ha nått ett tillfälligt avtal giltigt sex månader mot att Iran i utbyte bland annat skulle kunna få tillgång till frysta bankkonton, vilka utgör en del av sanktionerna.

Enligt tidningen Le Figaro är president Francois Hollande, liksom i fallet Syrien, orolig för att bli förbigånget av USA och andra. Han hade i september själv ett möte med Iran i kulisserna av FN:s generalförsamling. Utrikesminister Fabius menar också att Israels farhågor måste beaktas.

Den 20 november kommer förhandlingarna återupptas igen, men förmodligen inte på ministernivå.

Alice Petrén, Paris

alice.petren@sverigesradio.se