Barnmissionen: Situationen är så dålig den kan bli

1:16 min

En av de första hjälporganisationer som lyckats ta sig fram till den värst drabbade staden Tacloban är Skandinaviska Barnmissionen. De ska bland annat försöka ta sig fram till en by i närheten där organisationen länge bedrivit arbete.

– Vårt team har nu kommit fram till Tacloban och är i arbete där. Jag vet att de har börjat med medicinskt arbete, säger Tord Dahl på Barnmissionen.

Tord Dahl arbetar för Barnmissionen i Manila och han har varit i kontakt med sitt team på tio personer som landade för några timmar sedan; telefonförbindelserna är skakiga, men det de rapporterat att situationen i staden är så katastrofal som den kan bli.

– Strängt taget allting är sönderslaget; affärer, banker, elledningar är nere, inget ljus och så vidare. Situationen är nästan så dålig den kan bli, säger han.

Skandinaviska Barnmissionen har tidigare hjälpt till med att bygga upp en by med 400 hus i närheten av Tacloban. Teamet på plats ska bland annat försöka ta sig till byn, men ännu så länge vet Tord Dahl ingenting om hur människorna där har klarat sig och det är mycket svårt att ta sig fram.