Vill ha samordnad underrättelseorganisation inom EU

2:22 min

EU-kommissionens vice ordförande Vivianne Reding vill införa en europeisk underrättelseorgansiation. För att möta den stora kapacitet som amerikanska NSA har borde EU-ländernas respektive underrättelseverksamheter samarbeta mer.

EU-länderna borde sluta motarbeta varandra på det här området tycker Vivianne Reding, säger hennes talesperson Mina Andreeva.

– De nationella underrättelseverksamheterna i varje respektive EU-land agerar ofta mot varandra i stället för med. Vivianne Reding anser att det här borde ändras så att EU kan vara en starkare motpart till USA. Europa har redan en rad fördelar, till exempel består EU av olika nationer där det talas många språk.

Inte minst alla de språk som talas inom unionen är ett exempel på EU-ländernas gemensamma styrka, säger Mina Andreeva.

Samtidigt avfärdar några underrättelseverksamhetsexperter på EU-parlamentet hela idén om en samordnad EU-underrättelseorganisation – det går inte eftersom underrättelseverksamhet hanteras på nationell nivå, och dessutom skulle det inte vara effektivt, säger de.

Men att ändra i EU:s fördrag är inget som hindrar Vivianne Reding – och om medlemsländerna skulle gå med på det blir det också aktuellt att konkretisera den här, än så länge ganska lösa, idén.

Tidigare idéer om en EU-underrättelseorganisation har alltid avfärdats – och inte heller den här gången verkar någon egentligen ta idén från kommissionens vice ordförande på allvar.

En som tycker att det vore bra är säkerhetsexperten Joakim von Braun. Mer samordning skulle behövas för att bekämpa såväl terrorism som organiserad brottslighet. Men han ser flera hinder, inte minst att handeln med information skulle förändras. Han beskriver det som nu sker mellan enskilda länder som ett ständigt utbyte av pusselbitar, man ger en och får en tillbaka.

– Informationen blir ju lite värdelös som bytesobjekt om varenda land i hela EU har tillgång till den, säger han.

 Skulle den här typen av organisation kunna bli jämbördig med NSA?

– Nej det tror jag inte. Det kommer att ta lång tid innan de olika organisationerna börjar få allmänt förtroende för varandra. Dessutom finns det ju ingen anledning att ta fram sådan information som man ändå kan få eller byta till sig från amerikanerna, säger von Braun.