Teknikföretagen spår ett bra 2014

2:29 min

Det här året blev sämre än väntat för industrin och organisationen Teknikföretagen har tvingats skriva ner sin prognos för 2013. Men nu finns det anledning att tro på en vändning, säger chefsekonomen Anders Rune. Han tror på en hyfsad produktionsökning nästa år.

– Ja, vi tror att det blir bättre nästa år. Vi tror ju trots allt att konjunkturen går åt rätt håll. Och vi tycker att vi har fler och fler indikationer på det när det gäller våra delar av industrin, säger Rune.

Och det är den del av industrin som levererar det som rör sig på vägar, räls, vatten och i luften som Teknikföretagen tror kommer att gå bäst.

– Ja, det är bil och transportmedel. De har gått bäst redan i år och vi tror att den förbättringen kommer att fortsätta under 2014, och då med positiv inverkan på många underleverantörer i Sverige, säger Anders Rune.

En fortsatt tillväxt i USA och Kina är viktigt för svensk industri, men det är inte det som är avgörande för att det blir en vändning uppåt nästa år.

– Det som är på väg att förändras är att det börjar se lite bättre ut i Europa, säger Rune.

Men trots att Teknikföretagen tror på en tillväxt inom sin del av industrin i Sverige med fyra procent nästa år så lär det inte bli fler anställda.

– Jag tror att den slutsats man ska  dra är att företagen har velat behålla personal för att vara beredda när efterfrågan blir bättre. Förhoppningsvis är vi nu framme vid den punkten att vi får en förbättring i efterfrågan, och då har man redan tillräckligt med anställda.