Ökad tro på räntesänkning

2:52 min

Konsumentpriserna i Sverige föll under oktober – enligt Statistiska centralbyrån handlar det om en sänkning med 0,2 procent från september till oktober.

Sverige har visserligen haft en låg inflation under lång tid på grund av en långdragen lågkonjunktur, och då blir prisökningarna låga. Samtidigt har det inte gått så bra i omvärlden heller – och mycket av det svenskarna köper kommer utomlands ifrån, och importpriserna har sjunkit.

– Men det ändå väntat att det skulle bli en liten ökning i dag – 0,1 procent från september till oktober, och det senaste året så skulle priserna ha gått upp 0,2 procent. Men i stället så blev det minussiffror, säger Johan Prane, reporter på Ekonomiekot.

Många undrar nu är om det här kommer att påverka Riksbankens direktion när den ska träffas före jul för att besluta om reporäntan. Dagens inflationssiffror ligger klart lägre än vad Riksbanken förutspådde i sin prognos så sent som i slutet av oktober.

– Det är ju inflationen som är Riksbankens rättesnöre. Riksbanken har ett mål på 2 procent inflation – och med dagens siffror kommer man ännu längre ifrån det här målet. Ett sätt att få fart på ekonomin och inflationen är att sänka reporäntan – så i dag steg förväntningarna på att det kanske kan bli en sänkning från dagens nivå på 1 procent, säger Prane.

I förra veckan sänkte Europeiska Centralbanken sin styrränta till 0,25 procent, och hänvisade bland annat till inflationen.

– I marknadens förväntningar så ligger det en viss sannolikhet för att det kommer sänkningar i stället. Det beror ju också på hur den globala utvecklingen ser ut, och fortsätter andra centralbanker att sänka så är det klart att det är svårt för Riksbanken, när vi har väldigt låg inflation här, under målet, att hålla fast vid den räntenivån vi har, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

– Många bedömare i Sverige har länge tyckt att Riksbankens direktion redan borde ha sänkt sin ränta. Men direktionens majoritet har sagt att det kommer att vända, inflationen kommer att ta fart, och samtidigt har man uttryckt en stor oro för att hushållens höga skuldsättning, för bland annat bolån, att den skuldsättningen kan öka om Riksbanken skulle sänka sin ränta ytterligare och det skulle bli ännu billigare att låna, säger Prane.

Konsumentpriserna sjönk med 0,2 procent från september till oktober, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationstakten var -0,1 procent i oktober, jämfört med plus 0,1 procent i september.