Tyskland visar upp tavelskatten

2:12 min

Tyska myndigheter har ändrat sig och publicerar nu bilder av en del av de över 1 400 tavlor som hittades i en lägenhet i München.

Man ska dessutom låta en grupp experter försöka reda ut vem som egentligen äger tavlorna.

Det är bland annat efter tryck utifrån som de tyska myndigheterna nu bestämt sig för att agera mer öppet när det gäller utredningen kring konstskatten i München. Den judiska världskongressens ordförande Roland S Lauder skrev till exempel i tidningen Die Welt häromdagen att den tyska regeringen måste offentliggöra de funna tavlorna på internet, och snabba på utredningen.

– De rättmätiga ägarna blir inte yngre, skriver Roland S Lauder.

De var i förra veckan som det blev offentligt att de tyska myndigheterna, genom en slump, redan för 1,5 år sedan hittat över 1 400 tavlor av mycket stort konsthistoriskt och pengamässigt värde i en lägenhet i München. Utredningen hade man dock hållit hemlig fram till dess att tidsskriften Focus avslöjade händelsen i förra veckan.

Då hette det att inga bilder av tavlorna kommer att publiceras på nätet.  Men nu har bilder på 25 av tavlorna offentliggjorts av den tyska statens särskilda myndighet för försvunnen konst på dess hemsida.

Av de målningar som offentliggjorts hittills handlar det om målningar av bland andra Chagall, Matisse och Otto Dix.

Beslutet har fattats av flera olika myndigheter, och den tyska regeringens särskilt ansvarige för kultur och mediefrågor har också undertecknat beslutet. Det visar att frågan om konstfyndet nu nått allra högsta nivå i Tyskland.

Den tjänstgörande tyske utrikesministern Guido Westervelle säger också att transparens i den här frågan nu är viktig så att inte Tyskland förlorar något av det anseende man har byggt upp efter kriget.

Det har också bildats en särskilt expertgrupp som ska hjälpa utredarna i Augsburg att snabbare komma fram till vem som är de funna tavlornas rättmätiga ägare, en juridiskt mycket svår uppgift.

Kring de tavlor som nu visas upp finns det extra stor misstanke om att det verkligen rör sig om konst som nazisterna beslagtog från judar – tavlor som de efterlevande kan göra anspråk på.

Konsthandlarson Cornelius Gurlitt, i vars lägenhet man fann tavlorna, har också spårats upp av den franska tidningen Paris Match. Gurlitt vill dock inte ställa upp på några intervjuer. Han har också i ett öppet brev till tidsskriften der Spiegel krävt att hans fars namn inte ska nämnas mer i rapporteringen kring tavelfyndet. Hans far var den som en gång i världen köpte de funna tavlorna av nazisterna.

Här kan du se de återfunna tavlorna.