Letar efter svensk skiffergas

2:17 min

I Sverige pågår prospektering av skiffergas på Öland och i Östergötland. Företaget Gripen Gas har funnit gas i flera hål i Östergötland och har också tillstånd för provborrning under Vättern.

Grafik: Så utvinns naturgas med ”fracking”

Vd:n för Gripen Gas, Stephen Crabtree, visar hur gasen pyser upp av eget tryck ur provhålet i trakten av Motala. Gripen Gas har borrat åtta hål, varav det finns gas i sju.

Gasen har hög kvalitet och består till 97 procent av metan säger Stephen Crabtree.

Än vet inte företaget om det är ekonomiskt försvarbart att gå vidare med planerna på att utvinna gas. Skulle det bli så, är det inte aktuellt med den kontroversiella metoden fracking, där man spräcker berget och pressar upp gasen, som använts i USA, säger Stephen Crabtree.

– Även om vi skulle vilja, så ligger gasen här alldeles för grunt för fracking, på omkring 100 meters djup. I så fall skulle gasen strömma ut i grundvattnet, säger Stephen Crabtree.

I USA ligger gasen på flera hundra meters djup eller mer.

Gripen Gas har också tillstånd för provborrning under Vättern, i ett område som sträcker sig västerut från Motala. Det är oroande säger Johan Elwing som är ordförande i nätverket Aktion Rädda Vättern.

– Man blir helt bestört. Vättern är en dricksvattentäckt för 250 000 människor. På sikt kommer Vättern också förmodligen att försörja Mälardalen och Storstockholm med vatten. Att då prospektera efter skiffergas, det handlar om alunskiffer som är den skitigaste mineral vi kan tänka oss, är helt otänkbart, säger Johan Elwing.

Stephen Crabtree säger att Gripen Gas i så fall ska använda säker teknik som ska isolera borrhålen från Vätterns vatten.

– Det säger alla prospekteringsbolag i hela Sverige, de är alltid miljövänliga och använder den senaste tekniken men det stämmer inte. Går man igenom gruvbranschen och kollar så ser man att de inte använder den senaste tekniken och de skitar ner mycket mer än vad de har tillstånd till, säger Johan Elwing.