USA terrorstämplar Boko Haram

1:50 min

USA:s regering har nu förklarat den nigerianska gruppen Boko Haram, som en "utländsk terror-organisation". Det innebär att Boko Haram nu kommer att omfattas av speciella lagar och sanktioner, riktade mot terrorister.

2013 har varit Boko Harams blodigaste år, med en rad attacker mot framför allt skolor och polisstationer och avrättningar studenter och civila i norra Nigeria.

Boko Haram – som betyder "böcker" är "synd" – uppstod 2002 som en rörelse som ville styra norra Nigeria efter Sharia-lagar. Rörelsen betraktades länge som en inhemsk – men våldsam – utbrytargrupp.

Men 2011 skedde en scenförändring när FN:s kontor i huvudstaden Abuja sprängdes i luften. Varningsflaggorna hissades i Washington mot Boko Haram som ett potentiellt hot mot amerikanska intressen och misstankar om samröre med Al-Qaida.

Även om terroraktioner i huvudsak riktas mot mål i norra Nigeria, så finns det nu tecken på samarbete med andra afrikanska ”talibangrupper”. Bland dessa finns Al-Shabab i Somalia och AQIM i Nordafrika, som förser varandra med vapen. Boko Haram har också deltagit i aktioner i grannländer i Västafrika, aktioner riktade mot främst Frankrike.

Nigeria, som är det folkrikaste och oljerikaste landet i Afrika, har försökt stoppa och helst slå ut Boko Haram. Ett tag sades att ledaren Abubakar Shekau, som räknas som ansvarig för 3000 dödade, var dödad.

Men i en egen inspelad DVD, som spreds till befolkningen i norra Nigeria, så motbevisade ledaren sin död. Han passade samtidigt på att hota en rad av världens ledare, som Obama, Hollande, Netanyahu och drottning Elisabeth.

Att nu USA förklarar Boko Haram som en utländsk terrororganisation betyder att hotet tas på allvar, och att antiterrorresurser kan användas även i Afrika, för att bevaka och bistå den nigerianska armen, bland annat.