Lagändring ska minska näthat

Regeringen ändrar i lagen för ärekränkning, så att det ska bli lättare att fälla personer som kränker och hotar människor på nätet.

Enligt SVT Nyheter läggs en ny proposition i morgon som innebär att åklagare ska vara skyldiga att driva fall om hot och kränkning som allmänt åtal. I dag drivs oftast ärekränkningar av offret själv som ett enskilt åtal, vilket innebär kostnader för ombud bland annat. 

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, ska också på regeringens uppdrag kartlägga hur många som drabbas av kräkningar, vilka som drabbas och vilka som hotar.

Lagskärpningen föreslås mot bakgrund av att näthatet blivit allt vanligare, samtidigt som lagstiftningen inte uppdaterats.

Ekot