Finansinspektionen: Högre krav på bankerna

1:51 min

Finansinspektionen tror att bankerna kan komma att höja bolåneräntorna med 0,3 procentenheter nästa år när myndigheten höjer kraven på hur mycket kapital bankerna måste ha i reserv när de lånar ut pengar till hushållen. De nya reglerna väntas träda i kraft nästa sommar.

Martin Andersson, generaldirektör på Finansinspektionen, förklarar vad de kraftigt höjda kapitalkraven kommer att innebära.

– Effekten av den höjning som vi nu föreslår är att bankerna måste binda in ytterligare 32 miljarder kronor som de inte kan disponera som de vill, säger Martin Andersson.

Det är bankernas bolån som Finansinspektionen oroar sig för i sin årliga riskrapport som släpptes i dag. Lånen fortsätter att öka kraftigt och ligger på en hög nivå jämfört med andra länder.

Svenskarna har visserligen varit duktiga på att sköta sina ekonomier genom åren men risken har ökat, menar Finansinspektionen. Myndigheten menar att fallhöjden är högre i dag när de svenska hushållens skulder närmar sig 3 000 miljarder kronor, enligt statistik från SCB.

Finansinspektionen tänker därför höja det så kallade riskviktsgolvet från 15 till 25 procent. Det betyder i praktiken att bankerna för varje tusenlapp som lånas ut måste ha en buffert på 30 kronor i banken i fall många svenska hushåll får problem att betala sina bolån.

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson tror att de höjda kraven på bankerna kommer att få effekt.

– Vi tror att det här kommer leda till att hushållens skuldsättning dämpas något. Det kan det göras på flera sätt, dels kommer det att bli lite dyrare för kunderna och dels är det troligt att bankerna kommer ställa högre krav på amorteringar, säger Andersson.