Riksrevisionen granskar etableringslotsarna

2:04 min

Riksrevisionen inleder nu en granskning av systemet med de så kallade etableringslotsarna. Reformen kom till för att snabbare få in nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden, men nu visar en förstudie som Riksrevisionen låtit göra att det kan finnas brister i systemet.

Saba Attiya kom till Sverige för två år sedan och hon tycker inte att etableringslotsen varit till hjälp för att få jobb.

– Den första tiden fick jag en person som inte hjälpte till med jobbsökandet. Jag fick bara hjälp med små saker som att fylla i blanketter och felanmäla, säger hon.

Men inte med att söka jobb?

- Nej.

En etableringslots är ett privat företag som ska hjälpa nyanlända att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden. Reformen kom till i slutet av 2010 och i dag finns det 280 företag på 1 200 platser runtom i Sverige.

Men nu har alltså Riksrevisionen i en förstudie sett tecken på flera brister i systemet med etableringslotsar. Bland annat handlar det om att de aktiviteter de nyanlända får göra hos etableringslotsen inte är tillräckligt arbetsmarknadsrelaterade, säger Alica Selmanovic Monokrousos som är effektivitetsrevisor på riksrevisionen.

– De kan till exempel få hjälp med att betala räkningar och kontakta försäkringskassan. Och det kan ju i och för sig upplevas som väldigt nyttigt för individen, men det är ingenting som leder till jobb enligt de nyanlända vi pratat med, säger hon.

I förstudien har Riksrevisionen också sett tecken på brister i samarbetet mellan arbetsförmedlingen och lotsarna, och pekar på otillräcklig kontroll och uppföljning av etableringslotsarnas arbete.

Just kontrollen är viktig enligt Alica Selmanovic Monokrousos eftersom de privata lotsföretagen får ersättning från arbetsförmedlingen.

– Och då är det ju viktigt att staten vet vad man får för pengarna. Fungerar den här tjänsten som regeringen och arbetsförmedlingen har tänkt sig? Och finns det rätt förutsättningar för att den ska kunna bidra till en snabbare etablering? säger hon.

Granskningen ska vara färdig i juni nästa år.