Många alkoholberoende kan bli måttfulla

1:54 min

Mer än hälften av de som har ett alkoholberoende kan lära sig att dricka måttligt och behöver inte sluta dricka helt för att komma till rätta med sin överkonsumtion.  Det visar ny forskning, skriver Svenska Dagbladet.

Sven Andreasson, professor i socialmedicin, vill  att hjälp ska riktas in mot den kvarts miljon svenskar som har ett alkoholberoende, men  är socialt välfungerande, med till exempel jobb och familj.

 – Det har varit en självklarhet i stora delar av behandlingssektorn att de här tillstånden kräver total avhållsamhet. Anledningen till det är att man nästan bara nått den tyngsta gruppen med de svåraste problemen och där är vi alla överrens. Har man sådana problem, så kan man inte längre dricka, säger han.

Men den stora gruppen människor med ett alkoholberoende, ungefär 250 000 personer, tillhör inte den gruppen utan skulle med ganska enkla medel, som ett antal samtal med vården, kunna komma till rätta med sitt missbruk och ändå fortsätta konsumera alkohol.

 – Åtminstone hälften av dem som utvecklat det här mer måttliga beroendet skulle klara det, visar studier som följt den här gruppen över tid, säger Sven Andreasson.

Den här gruppen av alkoholberoende söker nästan aldrig hjälp, enligt Sven Andreasson och forskarna på landstingets alkoholmottagning Riddargatan 1 i Stockholm. Just för att många inte litar på att vården kan hjälpa dem och för att de tror att de skulle tvingas avstå från alkohol helt. Därför krävs en ny form av behandling.

– Den stora vinsten är att vi får mycket fler människor som kan tänka sig att söka behandling. Vi sänker trösklarna för den här gruppen. Dels för att vi arbetar mer som man gör i vården i övrigt. Men också för att vi lyssnar på deras egna önskemål. Och där spelar det här med att prova att dra ner på alkoholkonsumtionen, som ett alternativ till att sluta helt, en stor roll har vi märkt, säger Sven Andréasson.