Polisen kan få obemannade farkoster

1:47 min

Polisen utreder nu inköp av små obemannade flygplan eller helikoptrar som kan användas för att övervaka större demonstrationer, stökiga idrottsevenemang eller spana efter försvunna.

– Ibland behöver vi skaffa oss en lägesbild över olika typer av situationer helt enkelt och de facto ta bilder av olika typer av situationer, brottsplatsutredningar och så vidare och ha de här farkosterna placerade på olika ställen och få snabb tillgång till bildmaterial och överblick, säger Per Engström vid Rikspolisstyrelsen.

Polisen genomför just nu en förstudie för att se vilka regler som finns på området och hur polisen skulle kunna utnyttja obemannade farkoster, skriver Sydsvenskan i dag.

Förhoppningen är att studien ska vara klar om några månader. De små flygplanen eller helikoptrarna skulle sedan kunna tas bruk inom några år.

Jämfört med dagens polishelikoptrar så är obemannade farkoster billigare att skaffa och fler skulle kunna spridas över landet. Per Engström ser fler fördelar jämfört med helikoptrarna.

– Vårt polisflyg i dag låter ganska mycket när vi brukar det så de här kan vara mer tystgående och användas mer effektivt och inte vara beroende av väderlek. I dag kanske man har väntetider för att få stöd från vårt polisflyg och det här kanske är ett sätt att snabba upp olika typer av arbetsuppgifter, säger han.

Enligt Per Engström så kan det bli ett nordiskt samarbete kring köp av farkosterna och underhåll och utbildning. De skulle också kunna flyttas mellan länderna vid behov.

Men övervakning och fotografering från skyn är också ett sätt till att öka övervakningen i samhället och frågan är hur det skulle påverka svenskarnas integritet.

– Det är ju det som den här förstudien ska utröna helt enkelt och också de lagtekniska delarna och användandegraden, säger Per Engström.

Där får ni ta upp de juridiska frågorna om var gränserna går för hur långt ni kan använda sådant här utrustning, hur mycket och hur materialet kan sparas?

– Ja, det kommer också behandlas i förstudien.