Skånepolisen: Huvudsak att det inte var etniskt register

0:45 min

Trots den svidande kritiken är Skånepolisen nöjd med Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens konstaterande att det inte var ett etniskt register.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kritiserar hur Skånepolisens behandlat personuppgifter i dataregistret som polisen kallat "Kringresande" - ett register med tusentals romer.

Det allvarligaste felet är att syftet med registret är alldeles för brett och det innebär att integritetsskyddet har satts ur spel.

Skånepolisen är trots den hårda kritiken nöjd med att nämnden konstaterar att det inte handlar om ett etniskt register.

– Som vi såg det var huvudfrågan om detta var ett etniskr register eller inte, och nämnden har konstaterat att det var det inte, säger Monica Nebélius, polisens chefsjurist.