Nord Stream skjuter upp investering i Östersjön

1:57 min

Gasledningskonsortiet Nord Stream avvaktar med sina planer på ännu en eller två ledningar genom Östersjön. Enligt Nordstreams rådgivare, Lars Grönstedt, vill bolagets ägare göra en analys av den snabba förändringen av energimarknaden.

USA har på kort tid blivit nära nog självförsörjande på energi på grund av egen utvinning av skiffergas, och det har lett att Europa köper kol billigare än tidigare.

– Jag kan inte uttala mig direkt om aktieägarnas överläggningar. Men jag kan ju gissa, att eftersom gasmarknaden ändrat sig såpass mycket bara de senaste tolv månaderna, så är det det som gör att man behöver göra lite djupare analyser, säger Lars Grönstedt.

Nord Streams nuvarande gasledning med två rör sträcker sig genom Östersjön, från Viborg i Ryssland  till Greifsvald, och levererar rysk naturgas till Europa.

Nord Stream har planerat att lägga ner ytterligare ett eller två gasrör och höll i våras informationsmöten bland annat på Gotland. Det handlar om ett projekt som bedöms kosta omkring 60 miljarder kronor, och bara i Sverige skulle kunna ge ett par hundra jobb under byggtiden.

Nord Streams ägare, fem europeiska energibolag, däribland ryska Gazprom, har inte gått vidare med planerna. De förändringar i energimarknaden som Lars Grönstedt nämner, beror bland annat på USA:s ökade utvinning av skiffergas.

– För bara ett par år sedan var USA ett importland, både vad gäller olja och gas. Sedan har ny teknik, som möjliggör att man utvinner olja och gas i källor, där det finns mindre samlade resurser, gjort att USA håller på att bli helt självförsörjande på både olja och gas. Och det är klart att det påverkar hela världsmarknaden, säger han.

 Så i vilket läge skulle det kunna bli tal om att bygga de här ytterligare ledningarna genom Östersjön?

– Jag skulle gissa att vi nu har en enorm entusiasm över skiffergas, där inte alla miljöeffekter är tagna i beaktande. På det viset tror jag det kommer att ske vissa justeringar av skiffergaskalkyler de närmaste åren.

– Jag skulle gissa att det är vad aktieägarna, framför allt Gazprom väntar på, att man får en slags  normalisering, ett mera  stabilt prisläge ett antal år framåt. För ska man bygga en pipeline det gör man inte för att exportera nästa år. Då måste man ha en uppfattning om priserna för  åtminstone de närmaste tjugo åren.