Motståndskraftiga bakterier sprider sig i Europa

2:04 min

Nya motståndskraftiga bakterier sprider sig nu snabbt i Europa.

Ett särskilt allvarligt hot utgör Acinetobacter Baumanni, som redan finns på många intensivvårdsavdelningar i Europa, och som inte svarar på vanlig antibiotikabehandling.

Det var budskapet när Europeiska smittskyddsmyndigheten i dag presenterade ny statistik vid en presskonferens i Bryssel.

– Vi räknar med att 25 000 dödsfall sker varje år i EU på grund av infektioner som inte går att behandla på grund av resistenta bakterier. Även om det bara var tio dödsfall hade det varit tio för mycket, säger hälsokommissionär Tonio Borg.

Inför den europeiska antibiotikadagen på måndag kom nya siffror över hotet från de motståndskraftiga bakterierna. Hälsokommissionären konstaterade att 25 000 personer dör varje år i EU på grund av infektioner som inte går att behandla eftersom antibiotikan blivit verkningslös.

En eurobarometer visar att användningen av antibiotika sjunkit med ungefär en procent per år sedan 2009, i Sverige är minskningen under det gångna året närmare nio procent.

Statistiken visar också att ett nytt hot i form av bakterien Acinetobacter Baumanni dykt upp på många europeiska intensivvårdsavdelningar. Den motstår också de sista effektiva antibiotikasorterna, karbapenemerna, vilket är oroande enligt Marc Sprengel, chef för europeiska smittskyddsmyndigheten i Stockholm.

För att möta hotet satsar nu EU på 15 nya forskningsprojekt,  för att få fram effektivare mediciner eller alternativ, som till exempel vaccin. Det finns nu bara fyra stora läkemedelsbolag som har kvar någon antibiotikaforskning, och därför kommer pengarna att gå till mindre och medelstora företag, bland annat två svenska.

– Vi står inför stora utmaningar för att se till att framtida generationer har effektiv antibiotika, säger Maire Geigenquinn, EU-kommissionär för forskning.