EU vill effektivisera försvarsindustrin

1:48 min

Försvarsindustrin inom EU måste bli mer effektiv med färre producenter om den ska klara den ekonomiska krisen Europa nu går igenom, enligt EU-kommissionen.

I dag och i morgon ska försvars- och utrikesministrarna diskutera hur det ska gå till. Försvarsminister Karin Enström hoppas på en mer öppen marknad där företagen kan konkurrera med varandra och bli mer effektiva.

– Europa tjänar på öppnare marknad, en friare marknad och på mer transparens i upphandlingsförfarandet. Det gynnar också svensk försvarsindustri, säger försvarsminister Karin Enström.

EU-ländernas försvarsbudgetar har krympt under den ekonomiska krisen. Trots det fortsätter många länder att ha en egen vapenindustri som de nationellt köper sina vapen ifrån. Många företag gör ungefär samma typ av utrustning och det är slöseri med pengar, menar EU-kommissionen och Maciej Popowski som är ansvarig för försvarsfrågor inom EU:s utrikestjänst.

– Vi har tolv producenter av militärfordon och elva varv och vi kanske inte behöver det. USA har två varv och producerar mer, säger han.

80 procent av handeln med militär utrustning inom EU hålls sker inom länderna, trots regler om att försvarsmateriel ska upphandlas offentligt och i konkurrens inom hela EU. För svensk vapenindustri med exempelvis Saab AB och Kockums är det problem då två tredjedelar av den svenska produktionen går på export.

EU-kommissionen vill nu i praktiken försöka krympa undantagen kring försvarsupphandlingen så att en större del ska ske i konkurrens. Flera länder, exempelvis Storbritannien, är kritiska till förslagen.

Men Karin Enström hoppas ändå på ett politiskt stöd inom EU för en öppnare försvarsmarknad eftersom det annars kan bli problem.

– Det är en ännu större risk om protektionismen får råda för risken är då att vi får ineffektiva försvarsindustrier och då kommer de inte kunna överleva på sikt, säger hon.