Skolinspektionen: Räkna med fler skolkonkurser

1:27 min

Efter JB-koncernens konkurs som drabbade över 10 000 skolelever strax före sommarlovet, förutspår nu Skolinspektionen fler konkurser i skolvärlden.

– Har vi fristående skolor och har vi en marknad, så blir det fler konkurser framöver. Något annat är helt omöjligt. Men det handlar om är ju att garantera elevernas rätt till sin utbildning, säger Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler.

Strax före sommarlovet gick en av Sveriges största friskolekoncerner, John Bauer, i konkurs. Ann-Marie Begler på Skolinspektionen tror alltså att fler skolor kommer att gå omkull i framtiden.

Skolinspektionen undersöker redan i dag skolföretagens ekonomiska kalkyler när de vill ha tillstånd att starta nya skolor.

Efter Friskolekommitténs uppgörelse i maj kommer Skolinspektionen också att få undersöka skolföretagarnas lämplighet och eventuell brottslighet.

För att undvika fler överraskande konkurser – som JB-koncernens – ska myndigheten också få mer pengar av regeringen för att bli bättre på att granska skolföretagens ekonomi.

– Om den blir bättre och mer kompetent kommer vi också att kunna förutse vad som kommer att hända. Saknas pengarna får det konsekvenser för hur verksamheten bedrivs, på lärartätheten. Man drar ner på verksamheten: större klasser, mer outbildad och lägre avlönad personal. Det påverkar kvaliteten i verksamheten. Vi kommer att kunna spåra de här frågorna mycket tidigare, säger Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler.