Filippinerna: Förstörelse för 15 miljarder dollar

2:06 min

Medan räddningsarbetet flyter på allt smidigare oroas många inför framtiden i de tyfondrabbade delarna av Filippinerna. Fortfarande råder brist på mat, vatten och mediciner.

Det kommer förmodligen att ta tio till tjugo år för byn Balangiga att återhämta sig.

– Vår främsta inkomstkälla är kokospalmerna, men som du kan se här är 99 procent av palmerna förstörda, säger 75-åriga Casiano Arica och pekar med hela armen bort över de förstörda husen och mot de böljande kullarna.

En gång i tiden var de här kullarna fulla med palmträd. Nu är de fulla med vad som närmast kan liknas vid stora, avbrutna tändstickor.

Bedömningar pekar på att tyfonen Haiyan, förutom att ha förorsakat omätbart mänskligt lidande, även orsakat materiell förstörelse till ett värde av 15 miljarder dollar.

Det kan tyckas lite, men anledningen till att det inte är mer, är att tyfonen slog till mot några av de fattigaste delarna av Filippinerna.

Men även om de nationella ekonomiska konsekvenserna för landet Filippinerna inte bedöms vara särskilt katastrofala, så är läget som sagt ett annat för de lokala ekonomierna och näringarna i de tyfondrabbade områdena.

Vissa experter menar att några samhällen aldrig kommer att kunna återhämta sig helt. Även när den omedelbara faran för svält är över, så väntar för många av invånarna här bara arbetslöshet och fattigdom.

Det kommer att krävas mycket arbete under lång tid för att förändra det, enligt Matthew Cochrane, talesman för FN:s kontor för samordning av humanitära insatser.

– När väl den humanitära insatsen är avslutad kvarstår mycket arbete för utvecklingspartnerna och regeringen. Vi måste arbeta med de berörda samhällena för att hitta sätt att göra dem oberoende av hjälp utifrån, för det är varken hållbart eller ett värdigt sätt för folk att leva, säger han.

Men uppgiften är monomental, på grund av den omfattande förstörelsen. 75-åriga Casiano blir förtvivlad och orolig över sin lilla orts framtid när han tittar på kullarna.

– Jag tror inte att vi kommer att kunna återhämta oss, så snälla hjälp oss, säger Casiano Arica.