Rapport: Svenska bolagsstyrelser är för homogena

1:19 min

Svenska bolag styrs av personer som är allt för lika varandra. Det menar stiftelsen Albright som i en rapport har undersökt bakgrunden på de personer som sitter i svenska bolagsstyrelser.

Så beskriver Rebecca Lucander den genomsnittliga styrelseledarmoten:

– Fortfarande man, född 1956, har gått på Handels, ekonom eller ingenjör då räknas även Chalmers och KTH, svensk, tidigare vd och erfarenhet från samma bransch som den styrelse som han sitter i.

Hon har skrivit rapporten "lika barn leka bäst" som tagits fram av stiftelsen Albright. Rapporten har kartlagt hur lika personerna i svenska börsbolagsstyrelser faktiskt är.

Det är inte bara kvinnor som saknas på stolarna i sammanträdesrummen. 85% är svenskar, medan mindre än en procent kommer från till exempel Afrika eller Sydamerika.

– Det är ett problem därför att vi har en väldigt snäv definition av vem som kan ta plats i en styrelse, både för kvinnor och för män. Skulle vi bredda den rekryteringsbasen så skulle vi också få fler infallsvinklar i en styrelse, säger hon.

Rebecca Lucander menar att de infallsvinklarna och nya synsätten, skulle kunna gynna många företag i sin handel med omvärlden, eftersom hälften av Sveriges BNP bygger på export.

– Men också att vi får en bättre och tydligare koppling till våra konsumenter och kunder som inte till 85 procent är svenskar, säger hon. 

Profilkraven på vilka som får sitta med i styrelserummet är en tradition som sitter i väggarna. Men Rebecca Lucander tror att det går att ändra på.

– Absolut! Man måste utmana något som har varit på samma sätt hela tiden, annars får vi aldrig någon förändring. Det handlar bara om att vilja, börja och våga!