Våld är vardag på svenska fängelser

2:06 min

Varje dag utsätts fångar på landets fängelser för hot och våld. I fjol rapporterade Kriminalvården om 531 fall och hittills i år har 413 fall rapporterats enligt myndighetens rapporter, skriver Dagens Nyheter.

Men Christer Karlsson ordförande för Kriminellas revansch i Samhället tror att mörkertalet är stort.

– Det finns alltid tillfällen då man kan klippa till någon om man skulle vilja det, utan att personalen får veta det eller se det. Jag tror att det förekommer mycket våld inom murarna, men att folk inte vill tala om att man fått en propp, säger Christer Karlsson ordförande för Kriminellas revansch i Samhället.

Christer Karlsson som hjälper före detta kriminella att komma tillbaka till samhället, tror att våldet på anstalterna och häktena är betydligt vanligare än vad kriminalvårdens siffror antyder.  Av de 531 rapporterade fallen av hot och våld förra året bedömdes 111 vara allvarliga och tre mycket allvarliga. Hittills i år har två grova incidenter rapporterats.  Vanligast är det med hot och våld på Kumlaanstalten följt av Hall och Salberga. Men samtidiget håller Christer Karlsson med om kriminalvårdens uppskattning att det i stort sett  blivit lugnare på anstalterna.

– Man har ju lyckats lite grand inom kriminalvården men att få bort väldigt mycket knark och annat som gör att det blir våld på anstalterna.

Enligt Per Westberg, som är säkerhetschef på kriminalvården är dom svenska siffrorna låga i en internationell jämförelse.

– Hade vi inte jobbat med förebyggande åtgärder, då tror jag att det hade sett ännu värre ut, säger Per Westberg.