Alliansen splittrad om riskkapitalbolag

2:27 min

Frågan om riskkapitalbolag ska få äga skattefinansierade välfärdsföretag verkar splittra regeringen. Den senaste tiden har Moderaterna och Folkpartiet sagt att riskkapitalbolagen inte är tillräckligt långsiktiga för att vara lämpliga som ägare. Men Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund tror inte på att ställa krav på hur länge ett bolag ska äga en välfärdsverksamhet.

– Jag har lite svårt att se hur man lagstiftningsvägen ska kunna komma fram till den typen av löften. Utfästelser på att man ska bedriva verksamhet under väldigt lång tid och frågan är ju då också vilka repressalier skulle dömas ut om man inte kan leva upp till det här, säger Göran Hägglund (KD).

På senare tid har två av regeringens partier hävdat att riskkapitalbolag är olämpliga som ägare till företag inom vård och skola, eftersom deras affärside är att efter bara några år sälja verksamheterna med vinst.  Finansminister Anders Borg, moderat, förklarade nyligen i SVT att myndigheterna bör ställa krav som håller riskkapitalbolagen borta från välfärdsbranschen:

– Det handlar om att man får ett regelverk som gör att riskkapitalbolagen med stor sannolikhet inte kan fungera som ägare i dom här branscherna. Vi tror helt enkelt inte att det är en bra form för att driva skolor och vårdcentraler och annat i välfärden.

På samma linje är Folkpartiledaren Jan Björklund som på partiets landsmöte i helgen fick med sig sitt parti på att kräva ett långsiktigt ägande.

– Om våra förslag genomförs kommer riskkapitalbolagen inte att finnas kvar i dom här sektorerna och det beror ju på att dom inte är intresserade av ett långsiktigit ägande.

Men Kristdemokraternas Göran Hägglund ansluter sig alltså inte till regeringskollegornas kritik mot riskkapitalbolagen inom välfärdssektorn. Det gör inte heller det fjärde regeringspartiet Centern. Anders W Jonsson är partiets vice ordförande:

– Nej, jag tycker att vi ska styra svensk sjukvård med kvalitet som måttstock inte ägarform, säger Anders W Johnsson.

Före jul ska de fyra regeringspartierna försöka enas om vilka krav som ska ställas på den som äger vårdbolag och skolor. Då ska regeringen lämna direktiv till ägarprövningsutredningen som i vår ska komma tillbaka med förslag på nya regler.

Sedan tidigare vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet att avsikten ska vara att äga i åtminstone 10 år. 

Nu finns alltså åtminstone två linjer också inom regeringen.

Å ena sidan Kristdemokraterna och Centern som inte vill utesluta några typer av ägare så länge de lever upp till kraven i övrigt och å andra sidan Folkpartiet och Moderaterna och Anders Borg som uttryckligen vill ställa krav på att ägandet också ska vara långsiktigt:

– Uppemot tio år tycker jag att utredningen ska ha som nån typ av ingångsvärde.