Radiotystnad i flera dygn i Jämtland

1:50 min

Efter helgens storm i Norrland så isolerades flera områden när både el och telefoni slogs ut. Och i nordvästra Jämtland blev flera byar totalisolerade från omvärlden när även Sveriges Radio P4 som har en beredskapsfunktion i krislägen slocknade.

– Det har ju varit århundradets storm här upp och Radio Jämtland fungerar ju inte här uppe så det finns ingen samhällsinformation, säger Svante Johansson, som bor i byn Gäddede.

Sveriges Radio når 99,8 procent av befolkningen och P4 är den kanal där myndigheter kan nå ut bäst med krisinformation. Och efter helgens storm uppmanades människor att lyssna på batteridriven radio om all annan kommunikation gick ner. Men när strömmen dog slogs även två radiosändare ut och lokalradion tystnade för hundratals hushåll i flera dygn.

Den ena sändaren i Jormvattnet hade ett reservbatteri för ett par timmar, och den andra i Gäddede ett dieselaggregat som var under renovering.

Magnus Rosenberg, marknads- och försäljningsdirektör på Teracom som ansvarar för driften av landets totalt 600 radiosändare, säger att sådana här avbrott är ovanliga.

– Det är väldigt olyckligt så klart. Det pågår ju en ständig dialog med Sveriges Radio om att förbättra möjligheten att säkra upp bland annat kraften på sådana här platser runt om i Sverige.

Ett 30-tal radiosändare i landet framförallt i Norrlands inland väntar idag på att uppgraderas till att bland annat få bättre reservkraftsmöjligheter, förklarar Claes Rundström distributionschef på Sveriges Radio.

– Sveriges Radio ska ju fungera som bäst när samhället fungerar som sämst. Vi gör det här i en viss ordning med ett flertal styrande parametrar kan man säga. Befolkningen är ju en del av det. Vi har till dags dato säkerställt att de hjälpsändare som finns i våra kärnkraftslän har blivit uppsäkrade när det gäller drifttiden och sen har vi de här 30 kvar då, säger Claes Rundström, distributionschef på Sveriges Radio.