Nio elever åtalas på Lundsberg

1:46 min

Nio elever och en anställd på internatskolan Lundsberg åtalas nu efter att en elev på skolan bränts med ett strykjärn i augusti. Två av de åtalade misstänks för vållande till kroppsskada. De andra skolkamraterna ska ha hotat flera elever, vilket personalen uppges ha gett sitt godkännande till.

De nio eleverna åtalas för olaga hot alternativt ofredande för att ha skrämt fyra yngre elever med att de skulle brännas med ett strykjärn.

Den anställde på skolan åtalas för medhjälp till olaga hot alternativt ofredande.

– Det jag åtalar honom för är att han deltagit i en diskussion med några av de här eleverna och att han fått klart för sig att det här är vad man planerat att göra. Han har sagt att det är okej att man gör det, säger Niclas Wargren, tillförordnad vice chefsåklagare.

Enligt Niclas Wargren ska de åtalade inte haft för avsikt att bränna någon, utan bara velat skrämmas. Inte heller de två elever som åtalas för vållande till kroppskada hade något uppsåt, enligt utredningen.

– Trots att det inte varit avsikten har de orsakat att det här strykjärnet blivit varmt. En stoppade i sladden, den andre har inte kontrollerat om strykjärnet var varmt. Det menar jag är ett vårdslöst beteende från bådas sida, säger Niclas Wargren.

Bakgrunden till åtalet är händelsen den 24 augusti. Då inkom uppgifter till polisen i Värmland om att en ung man förts till Karlskoga lasarett med brännskador som han fått under en misshandel.

Det framkom att den unge mannen var elev på internatskolan Lundsberg och att han som nybliven elev utsatts för en så kallad ”nollning”. 

Skolan inledde en egen granskning av händelsen och publicerade ett pressmeddelande på sin hemsida efter den aktuella augustihelgen. Där skrev man att man såg mycket allvarligt på händelsen, och att det råder nolltolerans på skolan mot trakasserier och kränkande behandlingar.

Lundsberg har tidigare haft stora problem. Skolan har hotats med vite om säkerheten och tryggheten för eleverna inte förbättras.

Så sent som i våras bedömde Skolinspektionen att så hade skett och avslutade sin tillsyn, enligt P4 Värmland.