Svårt för flyktingar att återförenas

2:16 min

Det är svårt för flyktingfamiljer att få återförenas i Sverige och tillämpningen av lagen är rättsosäker. Det skriver flera flyktingorganisationer i en rapport som presenteras senare i dag.

Enligt rapporten är det många barn som aldrig får komma till sin mamma eller pappa i Sverige.

Mikaela Hagan som jobbar med migrationsfrågor på Rädda Barnen berättar att det kan bli olika beslut för barn i samma familj, beroende på om det är biologiska barn eller inte. I andra fall, visar rapporten, att även dom biologiska barnen får nej till uppehållstillstånd, om de andra syskonen får det.

Enligt den svenska lagen är det i stort sett bara möjligt att ta sin partner och sina barn till Sverige. Men att få fram identitetshandlingar, äktenskapsbevis och födelseattester är ingen lätt sak i krigshärjade länder. Därför får fler flyktingar numera möjlighet att med hjälp av dna-prov bevisa släktskap. Ändå blir bedömningarna ofta orättvisa, säger Mikaela Hagan.

– I verkligheten så tillämpas lagstiftningen olika, säger hon.

Men du menar alltså att man fattar väldigt olika beslut på väldigt liknande grunder?

– Det är erfarenheterna från vårat arbete, ja.

Det är rättsosäkert?

– Absolut.

Rapporten har tagits fram av Röda Korset, Rädda Barnen, Sociala Missionen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Organisationerna beskriver många familjeöden.

Här är ett exempel: En mamma och hennes fem barn från Somalia får alla avslag, trots att pappan fått uppehållstillstånd i Sverige och föräldrarna är gifta. Anledningen är att paret inte berättat för svenska myndigheter att pappan fick de två första barnen tillsammans med en tidigare fru, som nu är död. Dna-analysen visar att pappan verkligen är biologisk far till alla fem barnen. Ändå får alltså ingen av barnen, eller frun uppehållstillstånd i Sverige.

– De krav som ställs i dag är orimligt höga, bland annat på vilka handlingar man ska kunna visa och så. Som i det här fallet, då man inte hade talat om att barnen bara var pappans barn och inte mammans barn, så fick hela familjen avslag. Det är ju märkligt tycker vi, säger Mikaela Hagan.

Flyktingorganisationerna radar upp många exempel där framför allt barn kommer i kläm och kräver nu att regeringen tillsätter en utredning som ser över lagen.