Ny hjälp mot rastlösa ben

1:56 min

En ny vetenskaplig studie visar att många patienter med diagnosen rastlösa ben kan få stor hjälp av smärtstillande mediciner av typen opiater.

Att ha diagnosen rastlösa ben eller som det kallas på engelska, restless legs, kan vara mycket plågsamt.

I svåra fall av sjukdomen kan man vare sig sitta still, ligga eller sova. Det är inte alltid medicinen hjälper.

– Du kan inte styra dina muskelreaktioner, benet bara sprätter till. När det kommer till den nivån måste du röra på dig, du måste stimulera dig för att bli av med irritationen. Du får ett tvång att göra någonting, säger Lars Brandén, som haft diagnosen i över 20 år.

Ryckningarna gör ofta att patienten får kraftigt störd nattsömn. Rastlösa ben räknas som en folksjukdom.

Omkring 900 000 svenskar har diagnosen och enligt patientföreningen beräknas uppemot en tredjedel behöva medicin.

Många patienter behandlas framgångsrikt med dopamin. Men för ungefär var fjärde patient fungerar inte dopamin på grund av utebliven effekt eller biverkningar som till exempel kraftig viktuppgång. 

Man har därför länge behövt en alternativ behandling. Sahlgrenska universitetssjukhuset har medverkat i en internationell studie under tysk ledning.

Studien omfattade 306 patienter och utfördes med en hög vetenskaplig standard. Den visar att smärtstillande mediciner av typen opiater kan hjälpa patienter med rastlösa ben.

Två tredjedelar av patienterna som fick medicinen blev mycket bättre.

– Jag hade inte förväntat mig en så hög responsgrad, med tanke på hur svårt sjuka de var, säger Ludger Grote, överläkare på Sahlgrenska sjukhusets sömnklinik i Göteborg.