Trafikverket struntar i larm om brister

Över 20 allvarliga tågurspårningar har orsakats av fel som Trafikverket känt till, rapporterar SVT Östnytt.

Under de fem senaste åren har det skett totalt 61 större urspårningar. På 23 av dessa olycksplatser har larm om brister blivit liggande utan åtgärd.

I flera fall har bristerna klassats som så farliga att de måste åtgärdas inom en viss tid, men ingenting har gjorts.

Följderna har blivit tåg som störtat nedför branter, skadade människor och miljöfarligt gods i naturen.

I en av rapporterna kan man läsa sammanfattningen. "Trafikverket Järnväg har trots att man kände till den dåliga standarden på banan inte vidtagit några åtgärder när det gäller ett ökat underhåll, utan trafiken har fortgått som vanligt".