Chatt om klimatmötet i Warszawa

Just nu pågår FN:s klimatmöte i Warszawa. Men förhandlingarna går trögt och natten till i går lämnade flera representanter från utvecklingsländerna nattmanglingarna i protest. Ekots miljöreporter, Annika Digréus och Petter Lydén, klimatansvarig på Diakonia som finns på plats i Warsawa chattade. Här kan du läsa alla frågor och svar i efterhand.

Hanna Birath: Hej och välkomna till chatten med Annika Digréus och Petter Lydén. Vi är strax i gång.

16:16, 21 November 2013

Claes: Är det verkligen någon som tror på detta mer än ni som håller på med saken?

Annika Digréus : Vetenskapen är så överens om klimatförändringar om det är det du syftar på. Om deu menar klimatförhandlingar som ett sätt att hantera problemet, så är det ju kärvt. Men detta är det system som finns.

16:19, 21 November 2013

Jonas: Hur många har dött i kärnkrafts-"katastrofen" i Japan? Samt, diskuteras global massitbyggnad av nya generationers atomkraft på mötet?

Annika Digréus : Kärnkraft är ingen specifik fråga här. Olika länder har olika åsikter om det. Det handlar om reduktion av växthusgaser

16:20, 21 November 2013

Lionheart: Kristna grupper bl.a har vädjat till mötet att inte låta de fattiga länderna betala klimatnotan. Fungerar det och hur låter det på mötet?

Petter Lydén: På mötet är just detta en av de viktigaste frågorna - finansieringen som de rika länderna utlovat, men som vi hittills inte hört tillräckligt mycket om.

16:20, 21 November 2013

miljöväm: Varför alla dessa möten? De verkar helt meningslösa.och bara spär på politikerföraktet.. .

Annika Digréus : Se tidigare svar. FN-förhandlingar är ett försök att lösa en svår global fråga, men förhandlingsresultat beror på viljan hos parterna

16:21, 21 November 2013

Numba: Hur ser ni på att Polen , mitt i klimatmötet byter miljöminister?

Petter Lydén: Det är en tydlig signal från den polska premiärministern om att han inte ser vare sig mötet eller klimatet som speciellt viktiga - och det är beklagligt, för att uttrycka sig milt.

16:21, 21 November 2013

Lionheart: I polen är katolska kyrkan stark, hur ser de på detta?

Petter Lydén: Det går inte att svara om hela den polska kyrkovärlden, men nätverket ACT Alliance som jag arbetar med har ett nära samarbete med klimatengagerade kyrkor här i Polen.

16:23, 21 November 2013

pax: Det verkar som om 133 länder lämnade förhandlingen igår i protest mot att de inte för någon kompensation, Loss and Damage mechanism, hur ska man kunna möta deras krav och varför backar EU-USA i denna fråga?

Annika Digréus : USA och andra industriländer ifrågasätter om det behövs ett nytt organ för att hantera den typen av skador, eller om det ska ske inom befintliga kanaler som t ex FN:s andra organ. Det finns också svåra frågor att bena ut kring ansvaret, därför är USA m fl rädda för kostnader.

16:23, 21 November 2013

Jan: Vetenskapen är i verkligheten delad!

Annika Digréus : Hörde du vad FN:s klimatpanel IPCC sa i september?

16:25, 21 November 2013

Lasse: Är det möjligt att stoppa naturkatastrofer om ni kommer överens om utsläppsåtgärder? Om inte varför påstås detta gång efter annan!

Petter Lydén: Naturkatastrofer kommer givetvis alltid att finnas, men utsläppsminskningar är viktiga av två skäl:
1. Klimatförändringarna kan förstärka extrema väderhändelser, och få dem att hända oftare
2. Klimatförändringarna gör att effekterna av naturkatastrofer kan slå hårdare och drabba fler människor

- därför behövs utsläppsminskningar

16:26, 21 November 2013

kent@floodcon.com: Hur många människor är på mötet och hur många kilo Co2 gick det åt att ta sig dit och hem?

Annika Digréus : Omkring 10 000 personer. Som alla andra stora samlingar så kräver förstås detta möte mycket energi. Har inte sett någon redovisning av CO2-åtgången än dock, men hörde attt en hel del svenskar tog tåg och båt när klimatmötet är såpass nära denna gång

16:28, 21 November 2013

Thorsten Schütte: Jag vill fästa uppmärksamheten på en billig metod att minska CO2-utsläppen: I stället för att med stor energiinsats fånga in het och utspädd CO2 ur rökgaser för lagring kan man enkelt avskilja kall och koncentrerad CO2 vid rötning till biogas och jäsning till CO2. Borde även kunna tillämpas i U-länderna och de kan få betalt i pengar eller utsläppsrätter.

Annika Digréus : Intressant, är det något du kan föreslå dem som jobbar med utsläppsminskningar?

16:28, 21 November 2013

Lionheart: Vad är Sveriges roll?

Petter Lydén: Sverige har en stor roll, av flera skäl:
- Genom våra höga utsläpp, både historiska och nuvarande är vi ett av de länder som bidragit starkt till klimatförändringarna - det innebär ett ansvar
- Sverige är ett rikt land, både på pengar, naturresurser och kunskap - det innebär att vi har kapacitet och möjlighet att göra något, både minska egna utsläpp och kompensera de som drabbas.
Tyvärr lever Sverige inte upp till detta för närvarande.

16:29, 21 November 2013

Stina: Har ni varit med på flera möten? Om ja, hur upplever ni det här jämfört med de tidigare och varför rapporteras det så olika mycket från olika möten? Tyckte det var mycket mer bevakning av mötet i köpenhamn för några år sen?

Annika Digréus : Detta är det tredje klimatmöte jag rapporterar från. Var inte i Köpenhamn dock. Att uppmärksamheten var så stor då, berodde nog på att man väntade sig en överenskommelse då. Efter den gången blev många besvikna, och klimatfrågan stod inte lika mycket på agendan. Jag tycker detta möte känns trögt jämfört med det i fjol och för tre år sedan, men det kan också bero på att det är nu de stora motsättningar kommer i dagen som man skjutit upp

16:31, 21 November 2013

Klimatet i fokus: Varför är det så viktigt att civila samhället = miljöorganisationer är med under såna här förhandlingar?

Petter Lydén: All maktutövning bör ske med insyn och delaktighet av de som är berörda - civila samhället kan fungera både som observatör-rapportör om vad som händer på dessa möten, men också som representanter för människor som inte har tillräcklig representation genom sina regeringar

16:31, 21 November 2013

Sten Jansson: Det rapporteras att de rika länderna inte har hållit sina ord till länder som hittills inte haft stora CO2-utsläpp. Har svenska regeringen betalat ut de pengar som man för sin del har lovat?

Annika Digréus : Det beror på hur man ser det. Sverige har betalat ut pengar, men regeringen har fått kritik för att pengar tagits från biståndsbudgeten även om det var sagt att nya pengar skulle skjutas till

16:32, 21 November 2013

Nisse: FN:s klimatpanel tonade ner klimatförändringen något i den senaste rapporten. Faktum är ju den globala medeltemperaturen legat still i över 15 år. Hur påverkar detta mötet?

Annika Digréus : I vilket hänseende tonades det ner menar du? 15 år är en kort tid i klimatförändringssammanhang har jag hört forskare säga

16:34, 21 November 2013

Hanna Birath: Det kommer in en hel del frågor till Annika och Petter. Vi fortsätter till 16.45!

16:34, 21 November 2013

Sten Jansson: Finns det någon redovisning av vilka rika länder som betalat ut de pengar som de har utlovat som stöd till fattiga utsatta länder?

Petter Lydén: Det finns tyvärr ingen heltäckande redovisning (det är också en fråga här i förhandlingarna), men en del kan du hitta på http://www.climatefundsupdate.org/global-trends/fast-start-finance

16:34, 21 November 2013

Christer: Ifjol passerade vi 400ppm CO2 i atmosfären och utsläppen ökar för varje år, vilka förändringar i vårt dagliga liv måste till för att hålla Kyoto-avtalet? Det mesta verkar komma från koleldade kraftverk.

Annika Digréus : Det är massor av små och stora förändringar som handlar om att minska användningen av kol och olja, och, där det används, begränsa utsläppen. Kolkraften en allvarlig källa och nu faller dessutom kolpriserna, samtidigt som utsläppshandeln, som skulle begränsa kolanvändningen, fungerar illa.

16:36, 21 November 2013

Jonas Nordén: Hej Annika och Petter! Det finns många möjligheter att underlätta beslutsfattande för både privatpersoner, företag och offentliga verksamheter att planera och agera hållbart i samhällsbyggande och energiförsörjning. I alla lägen beror utfallet på den information man har tillgång till. Informationen är i minst 80% kopplat till ett geografiskt läge eller utbredning. Behovet av geografiska data som "bärare" av verksamhetsdata i kommunikation och beslut är stort. Så stort så att Sveriges grannländer har beslutat att släppa sina geodata fritt. Danmark, Finland, Island och Norge är igång, men inte Sverige. Lantmäteriet har idag intäkter på 100 Mkr som behöver finansieras på annat sätt. Dvs ungeför 10 kr/invånare, kaffepengar i sammanhanget! Frågan om fria geodata i Sverige ligger hos Socialdepartementet och bostadsminister Stefan Attefall. Men han slår ifrån sig och säger att "Vi måste vänta in ny lagstiftning". Nyttoeffekten ligger i mångmiljardklassen + värden för klimat och miljö! Vad kan ni göra för att sätta fart i debatten och kanske utverka en snabbutredning och ett snabbt beslut!? Vänligaste framtidshälsningar! // Jonas N.

Annika Digréus : Jag är ju ingen debattör, så det blir väl en fråga för politiker och opinionsbildare. Kanske Petter vill lägga till något

16:37, 21 November 2013

miljöväm: Varför alla dessa möten? De verkar helt meningslösa.och bara spär på politikerföraktet.. .

Petter Lydén: Visst kan man bli bedrövad av FN-systemets tröghet, men vi har inga bättre ställen att diskutera och försöka lösa globala frågor som klimatförändringarna. Och att få närmare 200 länder att bli helt överens om åtgärder som påverkar dem alla, på många olika vis, är inte lätt - men helt nödvändigt, och därför hålls det här mötet.

16:38, 21 November 2013

olle: Polenmötet fiasko redan nu?

Annika Digréus : De får nog rycka upp sig om det inte ska anses som fiasko

16:38, 21 November 2013

Lionheart: På vilket sätt påverkas Sverige?

Annika Digréus : Hur menar du, genom vilka åtgärder Sverige bör göra, eller av förväntade klimatförändringar?

16:39, 21 November 2013

Claes: Sveriges regering får ge ett "bidrag" på 50% till alla som vill byta bil så kan de köpa en elbil, då ligger Sverige i toppen inom det området.

Annika Digréus : Det får du skicka till politikerna!

16:41, 21 November 2013

Jonas Nordén: Hej Annika och Petter! Det finns många möjligheter att underlätta beslutsfattande för både privatpersoner, företag och offentliga verksamheter att planera och agera hållbart i samhällsbyggande och energiförsörjning. I alla lägen beror utfallet på den information man har tillgång till. Informationen är i minst 80% kopplat till ett geografiskt läge eller utbredning. Behovet av geografiska data som "bärare" av verksamhetsdata i kommunikation och beslut är stort. Så stort så att Sveriges grannländer har beslutat att släppa sina geodata fritt. Danmark, Finland, Island och Norge är igång, men inte Sverige. Lantmäteriet har idag intäkter på 100 Mkr som behöver finansieras på annat sätt. Dvs ungeför 10 kr/invånare, kaffepengar i sammanhanget! Frågan om fria geodata i Sverige ligger hos Socialdepartementet och bostadsminister Stefan Attefall. Men han slår ifrån sig och säger att "Vi måste vänta in ny lagstiftning". Nyttoeffekten ligger i mångmiljardklassen + värden för klimat och miljö! Vad kan ni göra för att sätta fart i debatten och kanske utverka en snabbutredning och ett snabbt beslut!? Vänligaste framtidshälsningar! // Jonas N.

Petter Lydén: Att som du nu gör, skriver om det här på chatten är ju ett utmärkt första steg. Diakonia arbetar inte så mycket med precis vilka metoder Sverige ska använda för att minska utsläppen, men flera av de organisationer vi samarbetar med (t ex Naturskyddsföreningen och WWF) arbetar med åtgärder i Sverige.

16:42, 21 November 2013

Hanna Birath: Det har kommit in en hel del intressanta frågor. Annika och Petter hinner svara på ytterligare ett par innan vi avslutar chatten.

16:44, 21 November 2013

Sten Jansson: Australiens nya konservativa regering har ju sänkt sina klimatambitioner. Märks det skillnad på ambitionerna i förhållande till politisk färg i andra länder?

Annika Digréus : Det är inte så tydligt - det finns tendenser att konservativa regeringar är mer återhållsamma, men inte givet

16:44, 21 November 2013

Nisse: Hur kontrollerar man att länderna följer utsläppskraven egentligen? INTERPOL? Det kan ju brännas kol och olja mm i smyg i tex Kina eller Ryssland som man inte tar upp i ljuset.

Annika Digréus : Just kontrollen är en viktig del som förhandlarna försöker lösa. Den har kanske inte rapporterats om så mycket i media. men transparens och trovärdig rapportering är en sak som måste lösas också i ett klimatavtal

16:46, 21 November 2013

Lasse: Vem bekostar Diakonias och andra NGOs medverkan i Polen?

Petter Lydén: Det beror på vilka NGOer vi talar, men Diakonia tar pengarna ur sin egen budget. Vissa NGOer i utvecklingsländer får stöd genom biståndsmedel för att kunna åka till klimatförhandlingarna.

16:47, 21 November 2013

Hanna Birath: Då avslutar vi dagens chatt. Tack till alla som var med och ställde frågor och tack till Annika Digréus och Petter Lydén som svarade!

16:48, 21 November 2013

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista