Krav på kollektivavtal för utländsk arbetskraft

Socialdemokraterna och LO presenterar i dag vad de kallar tio ordningsregler för svensk arbetsmarknad. De tycker att villkoren på svensk arbetsmarknad har försämrats, vilket har gjort att arbetslivet blivit mer otryggt.

Bland kraven finns att svenska kollektivavtal ska gälla också för utländsk arbetskraft. Därmed måste den så kallade Lex Laval som kom till efter det uppmärksammade Vaxholmsfallet rivas upp.

Socialdemokraterna vill också att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här, och att en juridisk person ska finnas att ställa till svars. Arbetskraft från länder utanför EU ska också få kollektivavtalsenliga arbetsvillkor, genom juridiskt bindande arbetserbjudanden.

– Det är vår övertygelse att det krävs en handlingsplan för ordning och reda på svensk arbetsmarknad för att stoppa lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft, säger Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

LO och S kräver också förstärkt lagstiftning när det gäller F-skatt. Det ska syfta till att det går att enkelt bedöma om en person är självständig företagare eller anställd. Gränsdragningsproblemen har varit tydligast inom åkerinäringen.

– Den svenska modellen är en konkurrensfördel – otryggheten ska inte tillåtas breda ut sig, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.