Bildt försvarar FRA trots nya avslöjanden

2:29 min

Trots hård debatt och kritik mot den svenska underrättelsetjänsten FRA, tror utrikesminister Carl Bildt på ökad förståelse för FRA. Han tror att debatten kan leda till en mer positiv bild av FRA.

– Jag är tilltagande övertygad om att det är en nationell nödvändighet för Sverige att ha en väl fungerande underrättelsetjänst i alla delar, säger Carl Bildt.

– Vi är i en mer osäker värld. Titta på det som inträffar i Syrien, på de svenskar som eventuellt råkar illa ut. Vi måste kunna följa utvecklingen i omvärlden och inte se det som ett problem, säger han.     

Utrikesminister Carl Bildt försvarar detaljerat och ordrikt vikten av att svensk underrättelsetjänst fungerar som den fungerar i dag.

Men så fort det kommer frågor om de senaste uppgifterna om att svenska FRA hjälpt amerikansk underrättelsetjänst med språkanalys, blir Bildt mer svävande.

– Öh, jag har ingen, öh, vet inte, jag har ingen aning om det du talar om, för jag, det är väl något program...

Det är ett dokument?

– Det är möjligt, men jag kan inte. Jag har ett arbete att sköta istället för att läsa tidningar, avslutar utrikesminister Carl Bildt.