Sellström: "Svårt peka ut skyldiga till kemattacker"

2:30 min

Det går inte att avgöra om regimen eller rebellerna ligger bakom användningen av kemiska vapen i Syrien, det säger svensken Åke Sellström som är den högste ansvarige för FN:s inspektioner i Syrien.

Hittills har bland andra USA kraftfullt hävdat att det är president Assads regim som är skyldig till de attacker med dödlig giftgas som bevisligen ägt rum. Men utifrån inspektörernas rapport går det inte att bevisa, menar inspektörernas chef.

– Nej, jag är inte färdig med en sådan slutsats ens privat. Enbart den information vi har räcker inte, tycker jag, säger Åke Sellström till Ekot, efter att hans slutrapport lagts fram inför generalförsamlingen i New York.

Sellström fick en rad frågor om skuldfrågan. Men inspektörsteamet varken kan, får eller ska peka ut några skyldiga. Det ingår inte i uppdraget, som enbart handlat om att undersöka om, när och var kemiska vapen använts.

Men professor Åke Sellström, menar att inte ens om han fick, skulle han säkert kunna uttala sig om vem eller vilka som i Syrien använt kemiska vapen.

Det nya i slutrapporten om Syrien - jämfört med den delrapport som kom i september - är konstaterandet att kemiska vapen använts vid ytterligare fyra tillfällen utöver den så uppmärksammade attacken i Ghouta den 21 augusti, då sannolikt över tusen människor gasades ihjäl.

Dessutom har Sellströms FN-team nu hittat dödlig giftgas även i syriska regimsoldaters kroppar.

– Det nya här nu är att vi kan konstatera att de har sarin i sitt blod, och det kanske ger en ny dimension till hela den här frågställningen.

Är det förhastat att tro att även oppositionen besitter kemiska vapen?

– Det är naturligt att tänka så men jag skulle nog säga att man ska vara försiktig med vilka slutsatser man drar, säger Åke Sellström.

Även om bilden av krigföringen med kemiska vapen i Syrien snarare blivit mer komplicerad i och med FN:s inspektioner, finns ett verkligt bestående resultat; i detta nu pågår en kontrollerad förstörelse av Syriens kemiska vapenlager, efter att landet, som ett av världens sista, anslutit sig till konventionen mot kemiska vapen.

Ett sådant utfall var det ingen som hade räknat med när FN-inspektionerna satte igång, säger Åke Sellström:

– Gissningen är att vårt arbete bidrog till att Syrien bestämde sig för att göra detta.

Hur känns det?

– Ja, det känns stort. Det är väl det största resultatet egentligen.

Slutrapporten om Syrien blir högst sannolikt Åke Sellströms allra sista FN-uppdrag.

Nu reser han hem till Sverige och återgår till den pensionärstillvaro han redan hade inlett när FN tidigare i år än en gång kallade på en av sina absolut mest erfarna experter på kemiska vapen.