Datainspektionen varnar för molntjänster i skolan

2:29 min

Många skolor använder sig idag av så kallade molntjänster i skolarbetet, där uppgifter och användarkonton sparas på en server utanför skolan som är nåbar över internet. Nu varnar Datainspektionen för att skolorna inte tar integritetsproblemen på allvar.

Mer än hälften av dom svenska skolorna använder sig av så kallade molntjänster, där uppgifter och användarkonton sparas på en server som nås via Internet. Nu varnar Datainspektionen för att skolorna inte tar Integritetsproblemen, med de här tjänsterna på allvar. Peter Sandberg är gymnasielärare i svenska på Rudbecksskolan i Sollentuna som använder sig av en av tjänsterna.

– När kursen börjar skapar jag en mapp som bara jag och den eleven har tillgång till. Vi har båda redigeringsbehörighet, det betyder att eleven kan skriva sin arbeten där. Då kan jag lämna feedback där och följa processen, säger Peter Sandberg.

Peter Sandberg visar hur han och hans elever använder sig av Google Apps i det dagliga skolarbetet, där lärare och elever jobbar mot sina konton på Googels servrar i USA. Enligt Peter Sandberg har hans jobb förändrats ordenligt sedan man började använda sig av molntjänsten i undervisningen.

– I grunden. Det här blir mycket mer effektivt och eleverna presterar bättre. Det är roligare helt enkelt. Det är lättare att ge snabb respons och få en överblick hur eleverna ligger till, säger Peter Sandberg.

Google Apps är bara en i mängden av molntjänster som erbjuds skolorna nuförtiden och användningen har skjutit i höjden. Enligt Datainspektionen använder mer än hälften av Sveriges skolor sig av olika typer av molntjänster och det är ett problem menar juristen Ingela Alverfors på Datainspektionen.

– Ja ur integritetsskyddsperspektv så har vi ju sett en del och då framför allt att man släpper kontroll över personuppgifterna man ansvarar för. Det gör man ju genom att man lägger informationen i molnet och möjliggör för de här molntjänstleverantörerna att behandla uppgifterna för egna ändamål, säger Ingela Alverfors.  

Rudbecksskolan fick kritik av Datainspektionen för sin användning av Google Apps och säger sig nu ha stramat upp rutinerna kring användningen. Men skolchefen Leif Hildebrand menar att lagen är otidsenlig.

– Utifrån den lagstiftning som föreligger förstår jag den mycket väl. Men utifrån en modern skolas sätt att arbeta mot framtiden blir den allt mer obegriplig.

Varför då?

– Ungdomarna som går på gymnasiet utbildar vi ju för att de ska vara yrkesverksamma 40 år framåt i tiden. För dem tror jag att det är viktigt att vi är digitaliserade och förbereder dem för det här livet som vi egentligen inte vet vad det innebär, men vi tror ju att det kommer att ha en del med modern tekink att göra, säger Leif Hildebrand.