Sd-topp i blåsväder efter uttalande om våldtäkt

1:41 min

Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund har råkat i blåsväder efter ett uttalande i Blekinge läns tidning, där han säger att det står i Koranen att våldtäkt kan användas som straff för kvinnor som varit otrogna och att det är en muslimsk straffmetod.

Blekinge läns tidning intervjuade Linus Bylund med anledning av att en lokal ledande Sverigedemokrat sagt på Facebook att våldtäkt är djupt rotat i islamsk kultur.

Blekinge läns tidning har gått igenom ett antal facebook-kommentarer av Michael Hess som är vice ordförande för Sverigedemokraterna i Karlskrona. Journalisten Simone Hansen ringde upp Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund för att ta reda på om uttalandena stred mot partiets nolltolerans mot rasism.

Linus Bylund säger då att det handlar om fakta. Det är inte rasism. Det står i Koranen att våldtäkt kan användas mot kvinnor som varit otrogna. Det är en muslimsk straffmetod. Linus Bylund får också frågan var det står någonstans i Koranen och säger: Jag vet inte exakt vad som står i Koranen, men det är belagt att det är så.

Till Ekot säger nu Linus Bylund att han är felciterad.

– Jag har inte sagt att det står i Koranen. Däremot har jag sagt att det har förekommit, och att jag själv har läst det, och jag har hittat det nu på en googling artiklar där man har utdömt i såna här lokala sharia-domstolar, gruppvåldtäkt till exempel som straff för olika förseelser. Och det var ju ett resonemang kring var den här företrädare för Sverigedemokraterna, Michael Hess, kunde ha fått det här ifrån, som vi diskuterade, jag och den här journalisten.

Islamologen Jan Hjärpe bekräftar att det förekommer att våldtäkt utdöms som straff i till exempel. Pakistan och Bangladesh, men att det inte finns någon koppling till islam som religion. Det är en tradition i lokala domstolar och by-råd säger han.

Men att göra uttalanden med denna koppling i Sverige menar Jan Hjärpe är islamofobiskt, det vill säga driver fram hat mot muslimer som grupp.  

– De är helt klart islamofobiska, så de är en sorts parallell till antisemitismen. Sen om man ska betrakta det som rasistiskt eller inte, det är en definitionsfråga. Det är definitivt en parallell till antisemitismen.