Trafikverket tillbakavisar kritik mot spåren

2:40 min

Ekots filmer och bilder på tågspåren nära Stockholms central utgör ingen fara för trafikanterna. Det säger Trafikverkets ansvarige efter morgonens rapportering.

Tidigare i dag har Ekot rapporterat om skicket på järnvägsspåren nära Stockholms central, bland annat just vid Karlbergs station. Erfarna järnvägsanställda säger till ekot att skicket är så dåligt att det är risk för urspårning.

Men Trafikverkets underhållschef för den utpekade sträckan, Tony Persson, håller inte med. Det är ingen fara för trafikanternas säkerhet, säger han. 

– Nej, det är inte en direkt säkerhetsrisk på de delarna, säger Tony Persson. Skulle det uppstå att det blir något akut så går man ut och åtgärdar det direkt, säger han.

Med hjälp av anställda inom branschen, kunde vi för några veckor sen titta närmare på ett par av landets mest trafikerade tågsträckor - vid Karlberg och Södra station, alltså strax intill centralstationen i Stockholm.  

Ett spår var ett så kallat driftspår, där tomma tåg passerar i max 40 km i timmen. Dessa spår har samma säkerhetskrav som andra spår. Det andra spåret är högtrafiketrat av både gods och persontåg.   

Vi såg då bland annat ruttna träsliprar, skruvar som är tänkta att hålla rälsen på plats var halvlösa, samma sak med fästen eller klämmor, som antingen var lösa eller hade förskjutits och var nära att lossna.  

När tåget passerade så gungade spåret, så som det inte ska göra, enligt banarbetare vi talade med. 

En av dem är Ulf Karlsson, som jobbade på spåret i 30 år och gick i pension 2011. Han hade aldrig sett järnvägen i så dåligt skick som nu.

– Nu har haft tur att det är godståg som har spå rat ut. Det är ju bara ren tur att det inte har varit ett persontåg, säger Ulf Karlsson.  

De yrkesmän vi talat med säger alla samma sak - bristerna kan orsaka urspårningar.
Men Tony Persson på Trafikverket håller alltså inte med och han är inte orolig.

När skruvarna sitter halvlösa – det är väl en tidsfråga innan de helt enkelt ramlar ur?

– Man har ju kontroll på de här sträckorna. Det läggs in i planerna och sedan åtgärdas de enligt de prioriteringar som görsm, säger han. 

Vi såg också rödmarkerade träslipers som borde ha bytts ut. Varför är de kvar där månad efter månad.

Färgen i sig har inte betydelse akut. De är markerade och kommer att bytas ut inom rätt tid. 

Vad är rätt tid?

-- Just för Karlberg har jag inte exakt datum men det ligger som en beställt åtgärd, säger Tony Persson på Trafikverket.

En som däremot blir orolig när vi visar bilderna på halvlösa skruvar och ruttnande slipers är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

– För mig är det alltid helt oacceptabelt om det skulle finnas brister i järnvägen som inte åtgärdas. Jag kan bara ställa mig på resenärernas sida att man ska känna sig trygg, säger infrastrukturministern och hänvisar till de extra pengar som regeringen anslagit.

-- Vi har fördubblat anslaget till drift och underhåll, och nu senast i förra veckan dessutom ökat med 600 miljoner kronor för det här året. Då ska underhållet fungera, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.