Krav på statligt järnvägsunderhåll

2:00 min

Den senaste tidens tågurspårningar och trafikstörningar har väckt frågan om underhållet av järnvägen borde återtas av staten. Det vill till exempel miljöpartisten Stina Bergström, som sitter i trafikutskottet:

– Vi ser att man har gått den här vägen i andra länder, till exempel i England där man har gjort den resan som vi har gjort i Sverige, när man har lagt ut underhållet på olika entreprenörer. Det fungerade inte, man fick många allvarliga olyckor. Sedan tog man tillbaka det i offentlig regi, säger miljöpartisten Stina Bergström, som sitter i trafikutskottet.

Avregleringen av järnvägen startade för cirka 25 år sedan. Staten gick från att ha skött så gott som allt - järnvägen, tågen och underhållet - till att bli en beställare av tjänster. Marknaden växte explosionsartat och i dag trafikeras den svenska järnvägen av mångdubbelt fler tåg än i början av 80-talet.

2012 krävde oppositionen att man skulle utreda avregleringens effekter. Och förra månaden presenterade utredaren Gunnar Alexandersson sin första rapport.

Hela järnvägssystemet går inte att återförstatliga, EU tillåter inte det. Däremot kan man förstatliga underhållet av järnvägen, det vill säga låta Trafikverket sköta underhållet med egen personal. Något som dock Alexandersson inte föreslår. Han vill istället att Trafikverket bättre överväger varje nytt kontrakt med entreprenörerna.

Vänsterpartisten Siv Holma tycker att mer och mer av underhållet borde tas över av staten.

– Men man har blivit så att säga fundamentalistiska i sitt sätt att se på att avregleringen är det enda receptet på att kunna få saker och ting att fungera. Och vi ser ju att det fungerar inte nu, säger Siv Holma.

Även Socialdemokraterna, som vill se färre aktörer på marknaden, är öppna för att staten sköter mer av järnvägsunderhållet. Men från regeringen avvisar man den tanken. Infrastrukturministern, moderaten Catharina Elmsäter-Svärd, säger att det skulle bli för dyrt, bland annat för att man då måste bryta många kontrakt.

– Jag skulle nog snarare vilja varna för förslag för att förstatliga underhållet. Det skulle snarare bara innebära kraftigt ökade kostnader, men skulle inte ge en enda mer krona till underhåll. Jag tycker att det är helt fel väg att gå, säger Catharina Elmsäter-Svärd.