Krav på utredning av britters övergrepp i Irak

En tysk människorättsorganisation vill tillsammans med brittiska jurister att Internationella brottmålsdomstolen i Haag utreder misstänkta krigsbrott som utförts av brittiska soldater i Irak mellan 2003 och 2008.

I de handlingar som lämnats över till domstolen finns över 2 000 fall av övergrepp, bland annat systematisk tortyr av fångar.