Minister försvarar kritiserat tunnelbanebygge

2:20 min

Regeringen satsar miljarder på att bygga ut tunnelbanan i Stockholm med nio nya stationer. Men den samhällsekonomiska kalkylen går inte ihop. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd tycker ändå att projektet är motiverat.

– Här har vi också tittat på bostäder, trängsel och jobb. De kräver kraftfulla satsningar, säger Catharina Elmsäter Svärd (M).

Regeringens satsning på att bygga ut tunnelbanan i den växande Stockholmsregionen har brett stöd.

Men samhällsnyttan i form av tidsvinst och minskad trängsel väger inte upp de höga kostnaderna på  25 miljarder kronor, och projektet kritiseras av trafikforskare, bland annat för att forceras politiskt inför valet.

Men infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd tycker att den politiska enigheten kring projektet har ett stort värde, som går utöver den samhällsekonomiska kalkylen.

Samtidigt finns exempel på att kalkylen verkligen går ihop.

När Kungliga tekniska högskolan i Stockholm för ett par år sedan räknade på Stockholms nuvarande tunnelbanesystem, som började byggas på 1950-talet, visade det sig till mångas förvåning att den är mycket lönsam.

Detsamma gäller motorvägsbygget Förbifart Stockholm. Och en satsning på ett infrastrukturprojekt som slukar många statliga miljarder skulle kunna innebära mindre pengar till andra, mer lönsamma projekt.

Men infrastrukturministern pekar på att en satsning i Stockholm har en vidgad betydelse.

– De här satsningarna är inte enbart en Stockholmsfråga, med tanke på trängsel och behovet av bostäder i en växande storstadsregion. Det måste fungera på ett tillfredsställande sätt här, annars får det konsekvenser också för andra delar av landet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M).