Finansinspektionen stänger ner Exchange finans

1:49 min

Finansinspektionen återkallar kreditmarknadsbolaget Exchange finans tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Företaget har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll och inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget ska omgående upphöra med all verksamhet, skriver FI.

FI:s beslut innebär att företaget inte längre får verka på finansmarknaden och måste avveckla verksamheten så snart det går, dock senast den 1 april i år.

Bolaget har tidigare varnats och tvingats betala en straffavgift på 500 000 kronor, även då för brister inom penningtvättområdet.

Exchange Finans huvudsakliga affärsområde omfattar tjänsterna postväxelinlösen, valutaväxling och dagskassehantering. Det är, enligt FI, exempel på verksamhet som särskilt riskerar att utsättas för penningtvätt. Trots det har företaget systematiskt brustit i att följa upp och granska affärsförbindelserna och skaffa sig kundkännedom.

Enligt ett pressmeddelande från Riksgälden skyddar insättningsgarantin kundernas redan insatta medel på konton motsvarande 100 000 euro, knappt 900 000 kronor, per person.

Eftersom Exchange Finans Europe inte längre har tillstånd att ta emot insättningar och ska avveckla inlåningsverksamheten ska kundernas pengar betalas tillbaka. Om inte det går ansvarar Riksgälden för insättningsgarantin och betalar ut ersättningen inom 20 dagar.

Exchange har 25 kontor runt om i Sverige. 1996 öppnades det första valutaväxlingskontoret i Stockholm.

Sedan 2005 har bolaget tillstånd att vara kreditmarknadsbolag, vilket innebär att Exchange också kan erbjuda in- och utlåning.

På Exchange Finans hemsida skriver vd Bo Korposoff att Finansinspektionens beslut att stänga verksamheten kommer att överklagas.

– Vi är djupt förvånade över Finansinspektionens beslut. Att vi systematiskt skulle ha använts för penningtvätt skulle jag vilja påstå är omöjligt med de interna regelverk och styrsystem som vi har, säger Exchange Finans vd Bo Korposoff till TT.

Nu ska bolaget analysera beslutet. Under dagen ska bolagets ledning också träffa Finansinspektionen.

– Sedan skulle jag ta det för sannolikt att vi kommer att överklaga. Men vi får se vad mötet ger vid handen, säger han.

Exchange finans har haft en dialog med Finansinspektionen sedan våren 2013, då myndigheten genomförde platsbesök hos bolaget.

– I och med det har de granskat 2012 och det har varit en fortlöpande dialog kring det, och de uppgifter Finansinspektionen velat ha, säger Bo Korposoff.

Vad som händer med de 250 anställda nu kan vd:n inte säga.

– Det kan jag inte exakt svara på i det här läget. Vi måste hitta en helhetslösning, säger vd till TT.