S välkomnar skolkommission

1:39 min

Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan välkomnar den skolkommission som utbildningsminister Jan Björklund tagit initiativ till för att höja kvaliteten i den svenska skolan.

Efter det dåliga resultat för den svenska skolan i PISA-undersökningen ska en kommission granska och analysera varför svenska elever rasar i jämförelse med andra länder när det gäller kunskaper i naturkunskap, matematik och svenska.  

Det är OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, som gör PISA-undersökningen och som på regeringens begäran ska tillsätta kommissionen.

– Det är klart att vi måste fundera över vad länder med höga resultat i PISA-undersökningen gör som vi inte gör, säger Jan Björklund.

Skolkommissionen ska stå fri från svensk forskning och politik. Enligt utbildningsminister Jan Björklund ska kommissionen bestå av internationella forskare och skolexperter som gärna kommer från länder med elever som lyckades bättre än de svenska gjorde i den PISA-undersökning som kom i december.

Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan är alltså positiv till utbildningsminister Jan Björklund förslag.

– Regeringen är ganska pressad av både dåliga opinionssiffror och det faktum att det går väldigt dåligt för svensk skola. Regeringen följer oss i spåren just nu och det får de gärna fortsätta göra, säger Ibrahim Baylan.

Men är det bra förslag?

– Ja, vi har ju själva föreslagit dem så självklart tycker jag att det är bra förslag, säger Ibrahim Baylan. 

Men Gabriel Heller Sahlgren, forskningschef på Centre for Market Reform of Education vid den liberala tankesmedjan IEA i London, som forskar på utbildningsfrågor menar att PISA-undersökningen är övertolkad och att en skolkommission med experter som utgår från PISA kan vara direkt skadligt.

– Det är samma personer som har gjort PISA-rapporten som kommer att sitta och bedöma hur Sverige ska förbättras, det är första problemet, andra problemet är att vi fokuserar för mycket på vad OECD mäter. Det är vardagliga kunskaper som mäts i PISA, säger Gabriel Heller Sahlgren.

Vad säger du om att Jan Björklund gör den kopplingen och vill ha forskare från länder som har bättre resultat i undersökningen?

– Ja, då tycker jag att han gör ett misstag, säger Gabriel Heller Sahlgren.