Säkrare tingsrätter efter regelbundna kontroller

2:13 min

Sex svenska tingsrätter har under ett och ett halvt år haft fasta säkerhetskontroller. Den som besöker domstolen går igenom en kontroll som liknar säkerhetshetskontrollen vid flyget.

Alla sex tingsrätter uppger att de har blivit mycket säkrare under tiden.

På Malmö tingsrätt, en av de sex tingsrätter som nu har fasta säkerhetskontroller, får alla besökare gå igenom en metalldetektorbåge och väskorna genomsöks.

Förra året hittade man här 1 153 farliga eller olämpliga föremål, varav åtta var knivar som föll under brott mot knivlagen och en tårgasspray.

– De föremål vi hittar i vår säkerhetskontroll är föremål som kan användas att skada sig själv och andra med, exempel är kanyler, vassa föremål, brandfarliga föremål med mera, säger Ulf Cederborg är säkerhetschef vid Malmö tingsrätt.

Förutom Malmö har även Lund, Helsingborg, Göteborg, Södertälje och Blekinge tingsrätt fått de fasta säkerhetskontrollerna.

– De här domstolarna har haft hotbilder. Det kan vara att man har en lokal brottslighet som ger sig till känna vid domstolen. Det kan även vara andra lokala faktorer spelar in vid beslutet, säger Carina Brzezinska, biträdande säkerhetschef vid Domstolsverket.

2013 kostade de fasta säkerhetskontrollerna 11 miljoner kronor extra för Domstolsverket. De är inte permanenta utan förnyas var tredje månad. I februari kommer även Örebro tingsrätt att införa fasta säkerhetskontroller i domstolen, enligt Carina Brzezinska vid Domstolsverket.

– Alla de här tingsrätterna upplever att det blivit lugnare och tryggare stämning på domstolen. Och det har man också fått höra från åklagare, målsäganden, vittnen och framför allt den egna personalen. Det har haft en positiv effekt.

Under de senaste tre åren har Södertälje tingsrätt rapporterat om endast en incident av hot, våld eller trakasserier medan Blekinge hade 21, Lund 23, Göteborg 25, Helsingborg 54. Malmö tingsrätt hade 153 incidenter.

– Polisen skriver i sitt yttrande angående behov av säkerhetskontroller att den organiserade brottslighet har ett starkt fäste i Malmö. Vi på Malmö tingsrätt arbetar aktivt för att motverka hot och våldsituationer, säger Ulf Cederborg säkerhetschef vid Malmö tingsrätt.