Bluffakturor har minskat drastiskt

2:08 min

Antalet företag som drabbas av bluffakturor ser ut att minska kraftigt.

Organisationen Svensk Handel talar om en halvering senaste året och Brottsförebyggande rådet ser ett trendbrott för antalet polisanmälningar.

– Den ökande trenden som vi har sett sedan 2006 har stannat av och det har skett ett trendbrott i form av en minskning nu under 2013, säger Johanna Olseryd vid Brottsförebyggande rådet.

Under 2012 polisanmäldes över 16 000 så kallade bluffakturor med påhittade betalningskrav, utskickade till främst små och medelstora företag.

2013 anmäldes knappt 13 000 eller motsvarande en minskning med runt 25 procent.

På Svensk Handel tror man att minskningen kan vara ännu större. En indikation på det är antalet klagomål om bluffakturor som kommit in till branschorganisationen. Från cirka 500 i månaden för ett år sedan till hälften så många nu.

– Någonstans runt 50 procent räknar vi med om vi tittar på från början av 2013 till slutet av 2013. Om vi tittar på trenden där så det är en ganska rejäl minskning, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

Men samtidigt som polisarbete och informationskampanjer sannolikt bidragit till att få ner antalet bluffakturor söker bedragarna nu nya vägar och jobbar mer över nationsgränserna.

– Vi kan se trender i bluffakturorna att svenska företag som har sysslat med bluffakturering i dag vänder sig mer till andra länder, exempelvis Norge. Och sen ser vi också att vi i Sverige får ta emot bluffakturor utomlands där svenska företag helt enkelt har flyttat ut sin verksamhet utomlands för att det är enklare, man är inte lika spårbar då, säger Per Geijer.

Medan problemen med bluffakturor minskar, ökar i gengäld kraftigt bedrägerierna med ID-kapningar. Den positiva trenden med färre bluffakturor kan mycket väl brytas inom kort, genom bedragarnas nya vägar för att undvika straff.

– Vi ser en stor risk i att det här bara är en tillfällig nedgång, att de här individerna letar efter nya marknader och försöker etablera sig på nytt sätt, säger Per Geijer.